July 27, 2004

Patent granted

On May 4th, 2004, the Swedish Patent Office issued patent number SE523643 for the invention: "Anordning och metod för kommunikationsstatus". From SICS, Per Persson, Elenor Cacciatore, and myself are registered as inventors for this patent. The work was performed within the "Awake" project with Telia Research during 2001.

A flash presentation of the invention is available here: DIODEfinal.exe.

The first page of the patent is available here.

The following is a short summary in Swedish describing the invention:

1. Uppfinningens benämning:
DIODE


2. Beskriv det tekniska problem uppfinningen avser:
Att kunna visualisera vilka individer i min telefonlista som pratar med varandra, att kunna skicka en slags instant message till ett sådant samtal och dess deltagare, samt att kunna koppla in sig för att deltaga i samtalet.


3. Beskrivning av uppfinningen:
Uppfinningen avser att ge telefonanvändare möjligheten att se, visa upp och begära inträde i andra personers telefonsamtal, via mobila eller stationära terminaler/telefoner. Andra personers pågående telefonsamtal – tvåpartssamtal eller flerpartssamtal - visas dels på terminal-displayen, men också via en diodslang som löper längs kanten på terminalen. På så sätt ges användaren en möjlighet att direkt se/bedöma telefonaktiviteten hos personerna på sin telefonlista. Genom att trycka på dioderna visas mer ingående information om det specifika telefonsamtalet. Användaren kan skicka röst-, text- eller andra typer av meddelande till det pågående telefonsamtalet och begära inträde. Deltagarna i det pågående samtalet kan släppa in eller avvisa denna begäran.

Posted by fredespi at 04:10 PM