Inger Ros

 

picture of Inger Ros
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLungs ordförande

 

Om patienterna får bestämma

Riksförbundet HjärtLungs ordförande om sin syn på hur det borde vara.

Med ett tydligt patientperspektiv höll Inger Ros ett föredrag om behov och hur de kan mötas genom e-hälsa. Först då patientens behov av information och involvering är tillgodosedda kan vi uppnå en en bra vård. Inger menade också att aktörer borde bjuda in mer patienter till samarbete för att få en bättre bild av behovet och hur de kan möta det.