Job openings - Work with us

Researcher Network Management Solutions

New position 2015-02-24

The DNA Lab (Decisions Networks Analytics Laboratory) is focused on applying algorithmic methods from a wide selection of fields in computer science on real world, large-scale applications. Our areas of expertise include planning and scheduling, resource allocation, networking and network management, data analysis and data mining, Big Data analytics, machine learning, process modeling and monitoring, fault diagnosis and general decision support. We have long-term experience from both research and real world industrial projects.

SICS Swedish ICT is looking for an engineer in computer science with interest in developing network management solutions within the areas of Cloud, NFV, and SDN-technologies.
In close collaboration with industrial and academic partners throughout Europe, our research is centered around probabilistic modelling, machine learning and big data analytics for network management applications.

Specifically, the person that we are looking for has knowledge in Cloud/NFV/SDN-technologies (i.e. OpenStack API, OpenFlow, etc.) and has preferably experience from using various evaluation platforms, such as Mininet. In addition, you have:

• Master's degree in technology;
• substantial programming skills in C/C++ and other languages;
• substantial interest in developing, implementing and evaluating models for data analytics, machine learning, and statistics;
• knowledge/experience in telecommunications and networking;
• professional proficiency in English in both speech and writing.

Read more: https://www.sics.se/projects/software-defined-networks-and-network-virtu...

Primary location in Kista-Stockholm
Full time and temporary employment of up to one year
Employment start as soon as possible or at latest in April 2015

Contact and Application
To apply, please attach your CV and personal letter. We will start directly with ongoing interviews.
For queries regarding the recruitment process, please contact:
Marie Edlund, HR, 08 633 15 00, marie [dot] edlund [at] sics [dot] se (marie.edlund(at)sics(dot)se)


Praktikant till People Technologies Lab

New position 2015-03-19

PPL Lab söker efter studenter som är intresserande av digitaliseringsfrågor och vill göra praktiki i en multidisciplinär forskningsmiljö med många och varierade löpande projekt.

Vi söker samhällsvetare, humanister, jurister och ekonomer som vill arbeta med digitaliseringens påverkan på samhället i bred mening. Din utbildningsbakgrund är inte huvudsaken, utan ditt intresse för digitala frågor och hur du ser på ditt bidrag till SICS forskningsmiljö. Ditt dagliga arbete kommer bestå av att du hjälper till i existerande forskningsprojekt, och även att du utformar och genomför ett eget projekt under terminen.

Vi söker dig som:
- Är intresserad av digitaliseringens konsekvenser och möjligheter.
- Studerar på masternivå.
- Vill applicera din kunskap på nya problem.
- Vill bidra till en multidisciplinär och varierad forskningsmiljö. 
- Har lätt för att samarbeta i olika konstellationer och i olika roller.

Krav: Du studerar på masternivå eller motsvarande, du gör din praktik inom ramen för pågående universitetsutbildning och är berättigad till CSN och högskolepoäng för en praktiktermin, du talar och skriver engelska flytande.
Om tjänsten: Obetald praktik på heltid. Arbetsplatsen är i Kista. Startdatum är förhandlingsbart men bör utgå ifrån normal terminsuppdelning. Praktikanten kommer ha tillgång till egen arbetsplats.
Din ansökan: Skicka CV, personligt brev och en idé för ett projekt du skulle vilja genomföra under din praktik (max 250 ord) till: dexe(at)sics(dot)se senast den 15 april 2015.

Master Thesis at SICS

Every year SICS hosts a number of selected students for Master Thesis work. If you would like to be one of those students, please read the Group pages carefully and find out in which lab your field of interest belongs, before contacting the lab manager.