Almedalen 2014

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter i Almedalen 2014.
För att se årets aktiviteter, klicka här.

Måndag 30/6

15:30 - 17:00

Integritet i skolan. Betalar vi med barnens integritet för att få gratis molntjänster?

Idag är information om oss själva hårdvaluta i den digitala ekonomin. Information som samlas in genom användande av olika Internettjänster. Kan man använda gratistjänster i skolan utan att ge avkall på elevernas integritet? Välkommen till en diskussion om molntjänster och integritet i skolan.

Medverkande: Joke Palmkvist, Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft. Inger Grahn, Ordförande, Cloud Sweden. Markus Bylund, Forskare, SICS Swedish ICT. Kristina Alexandersson, Chef för Internet i skolan, Punkt SE.

Arrangör: Microsoft AB

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Mer info

16.30 - 17.15

Idédrakarna och framtidens informationssamhälle

Medverkande: Markus Bylund, SICS Swedish ICT., m.fl.

Arrangör: Lund University Internet Institute (LUii) och Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Plats: Humordralen - hyfsat oväntade möten, Smedjegatan 20

Markus Bylund blev intervjuad av Joakim Jardenberg, #hbgflyttarin efter framträdandet på #idejakt.
Se intervjun här!

Tisdag 1/7

08:00 - 09:30

Kan digitala hemtjänster öka både livskvalitet och kostnadseffektivitet i äldreomsorgen?

Vi ser att hemmet och digitala tjänster kommer spela en central roll i morgondagens vårdprocess. Men vad innebär digitala hemtjänster för vård- och livskvaliteten? Behöver vi välja mellan kostnadseffektivitet och ökad livskvalitet eller kan digitaliseringen ge oss båda?

Medverkande: Per-Olof Sjöberg, Affärs- och innovationsområdeschef eHälsa, SICS Swedish ICT. Marco Forzati, Forskare Socioekonomiska studier, Acreo Swedish ICT. Karin Ahl, President, FTTH Council Europe. Eric Pettersson, VD, JoiceCare. Anders Lundkvist, moderator. Ellen Heldahl Hausel, Socialdepartementet. David Liljequist, Vårdstrategiska frågor/IT i vården, Vårdförbundet. Guy Lööv, Sakkunnig äldreomsorgsfrågor, PRO. Ingrid von Sydow, Verksamhetschef, Hagdahlska huset Seniorcenter.

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Mer info

11:45 - 12:30

Hur rustad är den demokratiska välfärdsstaten för cyberangrepp och allvarliga IT-störningar?

Kritiska system för ström, olja, flyg och militär är utsatta för cyberattacker. Det samma gäller många företag och myndigheter. Vem eller vilka är ansvariga för att försvara oss mot detta och hur samarbetar vi mellan myndigheter och företag för att gemensamt minska hoten?

Medverkande: Peter Hultqvist, Riksdagsledamot, (S). Mikael Oscarsson, Riksdagsledamot, (Kd). Nils Svartz, Överdirektör, MSB. Lars Jernbäcker, Saab. Staffan Truve, Recorded Future. Hans Hentzell, moderator, Swedish ICT Research.

Arrangör: AFCEA

Plats: S:t Hansgatan 11

Mer info

12:00 - 13:30

Cirkulära affärsmodeller - kan forskningen hjälpa företagen att nå dit?

Företagen behöver hitta och ställa om till nya, hållbara sätt att göra affärer. I andra länder går utvecklingen fort framåt nu. Kan forskningen hjälpa svenska företag att skapa och ställa om till cirkulära affärsmodeller?

Medverkande: Thomas Malmer, moderator, Percipia. Thomas Nyström, forskare cirkulär ekonomi, Viktoria Swedish ICT. Mats Williander, forskare, Viktoria Swedish ICT. Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear. Birgitta Nilsson, Processledare Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen. Mikael Lindström, forskare och adj professor, Innventia och Konstfack. Christina Jonäng, (C) vice ordf Regionutvecklingsnämnden, VGR. Tord Hermansson, Director Research & External Contacts, Volvo Cars.

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Mer info

14:00 - 15:00

Personlig integritet i praktiken - Hur kan man implementera integritet politiskt?

Personlig integritet är ett splittrande ämne i den svenska debatten. Vissa anser den vara okränkbar. Andra ser ingrepp i den som självklart för skydd och säkerhet. Hur kan politikerna utforma lagen så att vi säkra skyddet för integriteten i ljuset av att viss övervakning kanske behövs?

Medverkande: Markus Bylund, Författare senior researcher, SICS Swedish ICT. David Mothander, Nordic Policy Council, Google. Cecilia Brinck, Riksdagsledamot, Moderaterna. Företrädare från Socialdemokraterna (TBC).

Arrangör: Fores

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Mer info

16.25 - 17.00

Medieskuggan över norra Sverige

Ska nya digitala medier ta över när de traditionella medierna överger vissa delar av landet?

Medverkande: Anette Novak, Interactive Institute Swedish ICT, Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå och ansvarig för Umeå2014, Tomas Hartman, Region Västerbotten m fl

Arrangör: Umeå 2014/Region Västerbotten

Plats: Novgorodgränd 1

Onsdag 2/7

07.30 - 08.30

Kan en app få oss att må bättre? Samhällsnytta och tillväxt med hjälp av teknik

Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som resurserna för att ta hand om dom som behöver hjälp och stöd minskar. Med smart teknologi och innovativa lösningar kan människor leva längre, bättre och mer självständigt. Samtidigt växer en ny bransch fram som skapar jobb, tillväxt och välfärd.

Medverkande: Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare, Socialdepartementet. Marie Morell, (M) Landstingsfullmäktiges ordförande, Landstinget i Östergötland. Hoa Ly, CEO och forskare, Hoa's Toolshop och Linköpings universitet. André Skagervik, Brand Manager, Ottobock. Tommy Höglund, Processledare, PEA, Acreo Swedish ICT. Peter Lindgren, VD, Visiarc. Dagny Carlsson, 102 år och bloggerska. Sharon Jåma Hofvander, Moderator.

Arrangör: East Sweden

Plats: East Sweden Garden, Clarion hotel Wisby

Mer info

09.00 - 10.00

Kan transparens ersätta etiken?

Säljer medieföretag ut sin journalistiska trovärdighet när de tillåter native advertising och textreklam? Eller är det ok så länge det görs med tydlig transparens, det vill säga att mediekonsumenten informeras om samarbetet mellan publicist och annonsör?

Medverkande: Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman. Anette Novak, VD, Interactive Institute Swedish ICT. Björn Häger, Ordförande, Publicistklubben.

Arrangör: Journalistförbundet och Journalisten

Plats: Länstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Mer info

10:30 - 11:30

75 är det nya 20 - en åldrande befolkning är en global utmaning

En allt större andel åldrande befolkning är en global utmaning, där många kommer leva med kroniska sjukdomar samtidigt som de har en annan livsstil jämfört med tidigare generationers äldre. Många lever ett aktivt liv i allt högre ålder.

Medverkande: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot och ledamot av Statens medicinsk etiska råd (Smer). Ingmar Skoog, Föreståndare, AgeCap Göteborgs universitet. Magnus Persson, KIC activ living and healthy aging, Karolinska Institutet. Gunnar Preifors, Strategic Health Care Affairs Director GHC, SCA. Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa, SICS Swedish ICT. Matti Ahlqvist, Project Manager Pharmaceutical Innovation, AstraZeneca. Catarina Wallengren, Forskare, GPCC Göteborgs universitet. Linda Nyberg, Moderator.

Arrangör: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, ingår i Västsvenska Arenan

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Mer info

12.00 - 13.30

E-hälsa i praktiken

Hälsotorget i Visby är en mötesplats för företag, organisationer, myndigheter och politiska aktörer som är aktiva inom hälsa, vård och lifescience. Acreo Swedish ICT visar upp och demar eHälso-relaterade innovationer inom Tryckt elektronik.

Medverkande: Tommy Höglund, Acreo Swedish ICT

Arrangör: East Sweden/MMNL Agency

Plats: Hälsotorget, Donners plats 6

Mer info

13:00 - 14:00

Kulturdriven innovation för mänsklig tillväxt

Vad betyder det att vi har ett rikt konst- och kulturliv i Sverige? Vilken roll spelar den samhällsfinansierade kulturen för företag? Vi vill belysa kulturen som en samhällsresurs som bidrar till utvecklingen av olika funktioner i samhället. Programmet ingår i Kultur i Almedalen.

Medverkande: Dragan Buvac, fd VD, Malmö Symfoniorkester. Sophie Nyman, enhetschef, Statens Historiska Museum. Astrid Olsson, modedesigner. Per-Olof Remmare, kontaktperson för kulturella och kreativa näringar i regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket. Sten Selander, senior affärsutvecklare och projektledare, Media Evolution. Robert Bolin, artist in residence guest ressearcher, Scenlaboratoriet, Interactive Institute Swedish ICT. Stina Westerberg, GD, Statens musikverk. Pia Areblad, strategi- och utvecklingschef, Tillt.

Arrangör: Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Mer info

13.00 - 14.30

Hur ser ungdomsförbunden på Sveriges förmåga att tillvarata IT i samhället?

Medverkande: Kristina Höök, SICS Swedish ICT

Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega

Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

16:00 - 17:00

Marketspaces i skolan, Teach Meet Almedalen

Carl Heath talar om makerspace i skolan - att skapa med IT som designmaterial.

Medverkande: Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT, m.fl.

Plats: St Nicolai ruin

Mer info (English)

Torsdag 3/7

9.00 - 12.00

Fiberbredband - en förutsättning för välfärd

Samhället måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att lösa välfärdens utmaningar. Tillgång till fiber är en grundförutsättning – och det finns ett stort behov av att fortsätta bygga ut denna digitala infrastruktur. Välkommen till ett seminarium om hur välfärden gynnas av bättre bredband.

Medverkande: Mikael Ek, VD, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf). Karin Ahl, Ordförande, FTTH Council Europe. Jörgen Sandström, SKL. Eva-Marie Marklund, VD, AC-net. Monica Green, (S), Socialdemokraterna. Lars-Axel Nordell, (Kd), Kristdemokraterna. Eliza Roszkowska Öberg, (M), Moderaterna. Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker. Marco Forzati, Acreo Swedish ICT. Crister Mattsson, Acreo Swedish ICT. Anne Ståhl Mousa, Region Gotland. Maria Palme, Sektionschef, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad SKL. Tina Ghasemi, Ledamot, Stockholms KS tillika ordf i AB Stokab. Mats Lundqvist, Affärsområdeschef, Telenor.

Arrangör: SSNF, FTTH Council Europe och SKL

Plats: Westanders Trädgård, Södra Kyrkogatan 13

Läs mer: Hur kan kommunerna fixa framgångsrika fibernät?

Mer info

16.00 - 17.00

Digitala stolen

HejDigitalt bjuder in två makthavare om dagen avslöjar allt om sina digitala utmaningar & möjligheter, samt siar om vad som är avgörande för att Sverige ska bli en digital spetsnation.

Medverkande: Anette Novak, Interactive Institute Swedish ICT, Nina Brydolf, Digital Direktör Coca-Cola

Arrangör: HejDigitalt

Plats: Södra Kyrkogatan 8

Fredag 4/7

10.00 - 12.00

Framtidssmedja om kunskapen – bortom dagens lösningar och låsningar

Hur kan det optimala kunskaps-Sverige se ut 2018? Framtidssmedjan samlar företagsledare, bloggare, spetsforskare, opinionsbildare, toppstudenter och internationella profiler under ett och samma tak för att ge frågan en ordentlig idémangling.

Medverkande: Constantine Ioannou, Program Director, Ottawa-Carleton Education Network. Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia. Kristina Höök, professor i interaktionsdesign, KTH, SICS Swedish ICT. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet. Fredrik Hären, författare och föreläsare. Karin Svanborg-Sjövall, ansvarig för välfärdsfrågor, Timbro. Karin Adelsköld, komiker och programledare. Martin Rolinski, artist. Mats Harborn, Executive Director China Strategic Office, Scania. Peje Emilsson, grundare, Kunskapsskolan. Linnea Kvist, Branschanalytiker, Almega.

Arrangör: Almega

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Mer info

Missa inte!

RISE-seminarier i Almedalen 2014