Almedalen 2015

Nedan kan du läsa om våra aktiviteter i Almedalen 2015.
För att se årets aktiviteter, klicka här.

Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

Måndag 29 juni, 13.00 - 15.00

 

Kompetens för den andra maskinåldern - Del 2

Måndag 29 juni, 15.00 - 17.00

 

e-hälsa och välfärdsteknik i praktiken

Måndag 29 juni, 10.30 - 14.30

Kompetens för den andra maskinåldern - Del 1

Måndag 29 juni, 15.00 - 17.00

 

Den hållbara staden - myt eller verklighet?

Tisdag 30 juni, 11.00 - 12.15

 

 

Besök gärna #openalmedalen för mer material.


Vårt program i Almedalen 2015. På agendan stod bland annat livslångt lärande, digitalisering av industrin, hållbar stadsutveckling och eHälsa. Se var vi medverkade nedan.

Söndag 28/6

17:00 – 19:00

CoderDojo Almedalen: Programmering för alla - en demokratifråga!

Hur kan man ge alla barn och ungdomar möjlighet att programmera i en kreativ, trygg och socialt inkluderande miljö? Och hur kan de få de kunskaper som behövs för att fullt ut kunna verka i ett alltmer digitalt samhälle?

På CoderDojo Almedalen får du som politiker, lärare eller intresserad vuxen chansen att själv prova på hur kul och lärorikt programmering är under handledning av våra coacher.

Medverkande: Fredrik Löfgren, Student, Linköpings Universitet. Fredrik Heintz, Docent, IDA Linköpings Universitet. Karin Nygårds, Pedagog, Digitalkunskap. Sara Magnusson, Grundare, Experimentfabriken. Marcus Nygren, Student, Linköpings Universitet. Alice Lundin, Student, Linköpings Universitet. Adam Scheid, Förbundsstyrelsen, Sveriges Ingenjörer. Linnea Rothin, Student, Linköpings Universitet. Julia Nilsson, Student, Linköpings Universitet. Patrik Jutterström, Grundare, CuLink AB.

Arrangör: SICS Swedish ICT, Mjärdevi Science Park, Linköpings Universitet, CoderDojo Norrköping, CoderDojo Gotland, Sveriges Ingenjörer

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Mer info på Facebook

Mer info på almedalsveckan.info

Måndag 29/6

10.30 - 14.30

Upptäck hälsans digitala verktyg – e-hälsa och välfärdsteknik i praktiken

Hur fungerar e-hälsa praktiskt? Vilka konkreta fördelar medför det för individ, utförare och samhälle? Vad kan bli nästa steg mot framtiden? Välkommen till en interaktiv utställningsmiljö med de senaste lösningarna inom e-hälsa.

Arrangör: Hälsans nya verktyg (SICS Swedish ICT)

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer info

Anmäl dig här

11.00 - 11.45

Inkubator för innovation och skolutveckling

Teknik i skolan är inget nytt och att investera och rulla ut datorer till alla elever ses ofta som den enkla vägen. Men hur skapar vi riktiga mötesplatser för lärande och innovation? Hur går vi från att förlita oss på eldsjälar till en mer systematisk utveckling, spridning och användning av metodik?

Medverkande: Carl Heath, Forskare och utvecklare, Interactive Institute Swedish ICT. Helena Aldén, Förskollärare, Upplands Väsby kommun. Per Falk, IT-strateg och processledare, Upplands Väsby kommun. Markus Bergenord, Digitalista och författare till boken Mediepedagogik på barnens villkor. Eva Pethrus, Moderator, Microsoft.

Arrangör: Upplands Väsby kommun

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Mer info

12:00 - 13:00

Hur kan vi ta oss bort från digitaliseringens mediala barnsjukdomar?

Digitaliseringen innebär många mediala möjligheter. Det finns både nya affärsmöjligheter och nyhetssökande mediekonsumenter. Samtidigt är medierna i kris. Hur påverkas media och medborgare av digitaliseringen? Är en splittrad mediekonsumtionen ett hot mot demokratin och journalistiken?

Medverkande: Brit Stakston, Moderator, HejDigitalt. Anette Novak, Utredare, Medieutredningen (VD, Interactive Institute Swedish ICT). David Mothander, Policyansvarig, Google Sverige.

Arrangör: HejDigitalt

Plats: Södra Kyrkogatan 8, HejDigitalt

Mer info

13.00 - 15.00

Digitaliseringen – en ny industriell revolution!

Livesändes - Titta här!

Startup communities, tech hubar, openlabs, nätverk för innovation - många olika samarbetsformer etableras för att följa med i utvecklingen av företag, arbetstillfällen och samhällsservice som baseras på aggregerade data och digitala tjänster.

Sakernas Internet, Industri 4.0, Industriellt Internet eller Cyberfysiska system – tekniken syns inte alltid men den blir inbyggd överallt och påverkar oss alla.  En vardag som bygger på digital information kräver anpassning av samhällsaktörer, finansieringsinstrument och industrin.

Vi ser hur våra hem och konsumentprodukter blir smarta och uppkopplade – men när hela industriprocesser blir digitaliserade blir omställningen mer omvälvande. En bilindustri som producerar förarlösa bilar gör förare överflödiga, en gruvindustri som har realtidsdata om sina maskiner och flöden kräver färre manuella insatser, när kunskapsmängden ökar så fort att ingen läkare kan vara expert inom sitt område är det säkrast att rådfråga den digitala kunskapsbasen.

Hur arbetar start-ups, traditionell industri och samhällsaktörer för att utveckla en digital affärslogik.  Nya samarbeten blir både möjliga och nödvändiga där tidigare konkurrenter eller kunder och leverantörer utvecklar lösningar på komplexa processer.

Medverkande: Kristina Persson, Framtidsminister, Sveriges regering. Anna Felländer, Chefsekonom, Swedbank. Darja Isaksson, Strateg grundare, Ziggy Creative Colony. Helena Jerregård, VD, SICS Swedish ICT Västerås. Susanne Timsjö, User Experience Manager, ABB Corporate Research. Petra Sundström, Sr Product Manager, Husqvarna. Agneta Jacobson, Business developer IoT, EIT Digital.

Arrangör: Swedish ICT i samverkan med EIT Digital och Kista Science City.

Moderator: Jenny Normark Sperens Swedish ICT

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Mer info

14:00 - 14:45

Hälso- och sjukvården som tillväxtmotor

Ser vi inte potentialen i hälso- och sjukvården eftersom den finns mitt framför våra ögon? Kan vi bilda bolag runt innovationer, jobba smartare, möta framtidens behov av vård i hemmet? Fem regioner delar med sig av sina erfarenheter ett halvår efter regionbildningen.

Medverkande: Björn Eriksson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen. Klas Palm, doktorand kvalitetsteknik, Mittuniversitetet. Anders Carlsson, projektledare, Hälsans nya verktyg (SICS Swedish ICT). Boel Andersson Gäre, chef Futurum, Region Jönköpings län. Johanna Adami, direktör och avdelningschef Hälsa, Vinnova. Ann-Marie Johansson, regionråd (S), Region Jämtland Härjedalen. Hannah-Karin Linck, regionråd (C), Region Gävleborg.

Arrangör: Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län, Region Örebro län, Region Östergötland

Plats: Mellangatan 7, Nowas trädgård

Mer info

15.00 - 17.00

Kompetens för den andra maskinåldern

Livesändes - Titta här!

Hur förblir du delaktig, kompetent och med i din samtid livet ut, i en allt mer föränderlig värld?

I en tid när industri och samhälle befinner sig mitt i en digital revolution förändras både arbetsmarknaden och hur vi lever i stort. Hur skapas ett utbildningslandskap som stödjer individen att möta och ta del av en allt mer digitaliserad värld, där arbetsmarknaden byter kravprofil flera gånger under en och samma livstid? Hur säkerställs utbildning där en digital samhällskunskap erbjuds alla?

Vi ser initiativ där barn lär sig programmering och datalogiskt tänkande. Vi ser framväxten av platser  - makerspaces - skapade för praktiskt lärande och öppen innovation, där teknik och design möter områden som skola, omsorg och kultur. Vi ser hur föreningar och eldsjälar startar nätverk för digitalt lärande, och tävlingar som arrangeras för att utveckla nya idéer och affärsmodeller åt industrin.

Hur bör ett utbildningslandskap se ut för att möta krav och ta vara på möjligheter som den alltmer digitaliserade tillvaron för med sig? Vilket ansvar har skolan, arbetsgivaren, och individen?

Medverkande: Gunnar Karlsson, Professor Teletrafiksystem, KTH. Anna-Karin Ahlflood, Head of Talent Acquisition, Ericsson. Karin Nygårds, Innovativ grundskolelärare, Sjöstadsskolan. Darja Isaksson, Strateg och grundare, Ziggy Creative Colony. Birgitta Edberg, VD, Dataföreningen Stockholm. Carl Heath, Forskare (IT och lärande), Interactive Institute Swedish ICT. Konrad Tollmar, Forskare (Urban Life & Mobility), EIT Digital/KTH. Marcin de Kaminski, Policy specialist ICT o yttrandefrihet, SIDA.

Arrangör: Swedish ICT i samverkan med EIT Digital och Kista Science City.

Moderator: Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT

Plats: Kapitelhusgården, S:t Drottensgatan 10

Mer info

17.00 - 19.00

Hur kan vi få fart på digitaliseringen av vård och omsorg?

Hur kan man dra nytta av nya hjälpmedel för att möta olika typer av utmaningar och arbeta proaktivt med hälsa? Hur kan nästa steg se ut för vård och omsorg? De senaste framstegen inom digitaliseringen av välfärdstjänster presenteras.

Arrangör: Hälsans nya verktyg (SICS Swedish ICT)

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Mer info

Anmäl dig här

Tisdag 30/6

09.00 - 19.00

Är du intresserad av att testa en av Europas första trådlöst laddade elbil?

Just nu pågår ett svenskt samarbete mellan städer, industri och forskare för att demonstrera och utvärdera den nya trådlösa tekniken. Ett viktigt steg mot målet att skapa ett bekvämare och miljövänligare transportalternativ.

Vi visar upp tekniken i samband med Almedalsveckan och ger dig möjlighet att testa en av elbilarna. Kl. 12.30–13.00 hålls en medieträff där Katarina Luhr miljöborgarråd i Stockholms stad, Trafikkontoret i Göteborgs stad, Karl Bergman utvecklingschef på Vattenfall samt Johan Wedlin på Viktoria Swedish ICT medverkar.

Plats: Kinbergs plats 3

11.00 - 12.15 - RISE Dagen - Tema: Digitalisering

Den hållbara staden - myt eller verklighet?
Livesändes - Titta här!

Många pratar om den hållbara staden men vad betyder det? Hur skapar vi en hållbar stad för medborgare och företagare? Vilka krav ställs på en digital infrastruktur som möjliggör en hållbar stadsutveckling? Digitaliseringen driver förändring i områden som omsorg, skola och medborgardialog. Men finns förutsättningarna för att nå en likvärdig samhällsutveckling oavsett var du bor? Eller kommer framtiden innefatta en typ av utanförskap - ett digitalt utanförskap - beroende på var du bor? Börjar vi komma till en punkt då digitaliseringen är en demokratifråga? Vem har ansvar att alla kommer med: individen, stadsdelen, staden, kommunen, regionen, nationen…?

Politiken möter forskningen – ca 25 min

  • Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister Mehmet Kaplan
  • Markus Bylund PhD, Senior forskare SICS Swedish ICT

Hur ser det ut idag. Vi går från politik och forskning till vardagens utmaningar, behov och möjligheter – Paneldebatt, ca 40 min

 

Medverkande: Mehmet Kaplan, Stadsutvecklings- och IT-minister, Sveriges regering. Markus Bylund, PhD senior forskare, SICS Swedish ICT. Maria Larsson, Avdelningschef Förnyelse och kvalitet, Skellefteå Kommun. Mattias Hindfelt, CIO Riksbyggen. Åsa Zetterberg, sektionschef för Center för e-samhället på SKL. Christoffer Börjesson, KTC.

Moderator: Claus Popp Larsen, Senior forskare Acreo Swedish ICT

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Mer info

ÖVRIGT I RISE TRÄDGÅRD 30/6

  • Kl 08.15 - 09.15 – Frukostseminarie på tema Bioekonomi - från vision till verkstad. Mer info
  • Kl 14.30 - 15.30 – Eftermiddagsseminarie på tema 3D-printing – industriell revolution eller stegvis utveckling? Mer info

ONSDAG 1/7

07.30 - 08.30

Den digitala samtidens utmaningar och möjligheter för demokratin.

Samhällsutmaningar kopplade till digitaliseringen diskuteras med gäster i en livesänd talkshow. Frågor om demokrati, skola, kultur, medieutveckling och engagemang.

Medverkande: Carl Heath, Interactive Institute Swedish ICT. Brit Stakston, Programledare, HejDigitalt. Ida Östensson, Programledare. Gudrun Schyman, Partiledare, Feministiskt initiativ. Jonas Nordling, Ordförande, Journalistförbundet.

Arrangör: HejDigitalt

Plats: Södra Kyrkogatan 8, HejDigitalt.

Mer info

12.00 - 13.00

Big Data – hur får vi använda våra data?

Alla organisationer som överväger att använda Big Data för att utveckla tjänster måste först hantera de svåra frågorna om integritet, transparens, ägande och kontroll av data. Även till synes ointressanta data riskerar att, när de sammankopplas med andra datakällor, utgöra övertramp på individer.

Medverkande: Markus Bylund, Forskningsledare,  SICS Swedish ICT. Staffan Truvé, Chief Technology Officer, Recorded Future. Bo Rothstein, Professor statsvetenskap, Göteborgs universitet.  Per-Olof Arnäs, Moderator, Chalmers.

Arrangör: Chalmers tekniska högskola

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Mer info

13.00 - 17.30

Smart specialisering – en listig väg från vision till innovation?

Smart specialisering, S3, ses inom EU som ett verktyg för medlemsländer att ta sig upp ur den ekonomiska nedgång som drabbat delar av Europa. Regioner i Sverige har eller är mitt uppe i arbetet att ta fram en S3-strategi. Vad har resan gett och är det värt allt jobb? Vi ger exempel och inspiration.

Klockan 14.45 - 15.15 håller Dag Forsén från SICS Swedish ICT i föredraget "Smarta uppkopplade system i människans tjänst!".

Medverkande: Dag Forsén, SICS Swedish ICT. Peter Larsson, ESBR. Erik Telldén, Norrköpings kommun. Malin Forsgren, Cleantech Östergötland.

Arrangör: East Sweden Business Region (ESBR), Region Östergötland

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Mer info

13.30 - 14.45

Samhällets legitimitet i fara – vem tar ansvar för säkerheten i en alltmer digitaliserad framtid?

Internetrelaterade hat- och bedrägeribrott har ökat lavinartat de senaste åren liksom annan internetrelaterad brottslighet. Ur brottsbekämpande vinkel är detta en gigantisk utmaning att ta itu med och situationen har skapat affärsmöjligheter för privata företag.

Medverkande: Markus Bylund, Forskningsledare, SICS Swedish ICT. Jerzy Sarnecki, Professor kriminologi. Erik Wennerström, GD, BRÅ. Anders Hall, Chef Utvecklingsavdelningen, Polisen. Anti Avsan, Ledamot (M), Justitieutskottet.

Arrangör: SSF Stöldskyddsföreningen

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.

Mer info

Torsdag 2/7

11.00 - 11.50

TV-serier eller uttrycksfrihet – vilket internet vill vi ha?

Vi utforskar vilket internet människor vill ha, vilka webbtjänster och mobilappar som folk faktiskt bryr sig om och varför. Hur borde nätet fungera. Bryr vi oss om öppenhet och uttrycksfrihet eller vill vi bara matas med kattungar och tv-serier?

Medverkande: Rikard Linde, Programchef, Fores. Markus Bylund, Forskningsledare, SICS Swedish ICT.

Arrangör: Fores

Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Mer info

13.15 - 14.45

Miljöpartiets ekonomiska seminarium

Politik för ekologiskt hållbara affärsmodeller. Hur kan det hållbara också bli lönsamt? Den frågan ställer sig allt fler företagsledare i takt med att klimatförändring, resursbrist och miljöproblem ökar trycket på näringslivet.

Medverkande: Janine Alm Ericson, Ekonomisk politisk talesperson, Miljöpartiet de gröna. Elin Bergman, ordförande, Cradle Net. Mats Williander, forskningsledare, Sustainable business Viktoria Swedish ICT i Göteborg. Johan Ununger, VD, Saltå kvarn. Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef, Riksbyggen. Sara Winroth, Hållbarhetschef, Lindex. Per Bolund (MP), Finansmarknads- och konsumentminister biträdande finansminister, Miljöpartiet de gröna.

Arrangör: Miljöpartiet de gröna

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Mer info

Fredag 3/7

10.00 - 16.30

Makerspaces – en allt viktigare plats för lärande i skola, på fritiden och i arbetslivet.

Skolor, offentlig sektor, industrin och våra privata liv påverkas alla av digitaliseringen och det uppkopplade interaktionssamhället. Makerrörelsen handlar om att lära sig digitala tekniker, metoder och material för att kunna vara medskapande och digitalt kompetent vilket ofta görs i s k Makerspaces.

Medverkande: Carl Heath, Forskare, Interactive Institute Swedish ICT. Birgitta Edberg, VD, Dataföreningen Stockholm. Mark Smith, Professor, KTH School of ICT. Åke Nygren, Projektledare, Skaparbibblan Makerboxes. Niclas Ekholm, Mobil IT-pedagog mm, IKT-labbet. Harriet Aurell, Teknikpedagog, Makertjej o Makerspace Sthlm.

Arrangör: EIT Digital, DF Stockholm, Fenomenalen, Swedish ICT, Kista Science City.

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6.

Mer info

Hela veckan

Ett tillgängligare Almedalen - #openalmedalen

Almedalen är i teorin öppet för alla att delta, men det finns flera faktorer som gör det otillgängligt. De ekonomiska, fysiska och språkmässiga faktorerna är tre exempel. Interactive Instiute Swedish ICT vill skapa ett tillgängligare Almedalen genom intiativet #openalmedalen.

Detta kan göras på flera sätt, tack vare de digitala möjligheter vi har idag. Vi vill ge dig exempel, vägledning och stöd i hur du kan göra detta, oavsett om du är en arrangör eller besökare i Visby.

Läs mer om #openalmedalen och delta!

 

Informationen uppdateras löpande.