Ambient Sweden seminarium vid IVAs Akademisammankomst den 24 mars 2010

Se inbjudan.Tid: Onsdagen den 24 mars 2010 kl 17:30–19:00 med efterföljande middag på IVA.Det finns också möjlighet att delta i seminariet via videolänk:IVA Syd, Lunds universitet, Tegelstenen, Tornavägen 9B, Lund. (“Videostudio”, våning 2). IVA Väst, Chalmers Teknikpark, rum Apollon, Sven Hultins gata 9, Göteborg.Akademisammankomst:Seminariet föregås av ett slutet möte kl 16:30–17:15 för IVAs ledamöter avd I-XII. Vid sammankomsten finns möjlighet för IVA-ledamöter att delta via videolänkarna enligt ovan.Anmälan: Anmälan ska vara akademien tillhanda senast den 17 mars 2010 och kan göras via kalendariet på IVAs hemsida www.iva.se. Måltidsavgiften 300 kr, varav moms 60 kr, betalas till akademiens bankgiro 5108-2527.Ange 5069 och ditt namn som referens. IVAs organisationsnummer: 262000-1160.Mer info: Kontakta Ann-Margret Back, e-post annmargret.back [at] iva.se, tel 08-791 29 62.

 

Date/time: 
Wednesday, March 24, 2010, 18:30