Deltagande som affärsidé

Välkommen till en temadag om deltagande - professionella former för människors delaktighet. Sverige har unika förutsättningar för att ta en tätposition inom den nya deltagarstyrda utvecklingen. Vi har traditionen, samarbetskulturen och resurserna för att utveckla deltagandet till affärsmodeller och konkurrensfördelar för många branscher.

www.deltagarden.se i samarbete med Studio [12-21].

Date/time: 
Tuesday, October 2, 2007, 12:00