Demo: Distansvård i hemmet

Inbjudan till visning av vård i hemmet för KOL-patienter.

Kol-projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av IT. En mängd utmaningar måste då hanteras. Projektet har nu skapat en integrerad lösning med en patient i hemmet som kan läsa sina egna medicinska värden, en vårdoperatör som står för det dagliga stödet online och kliniken som har det medicinska ansvaret.

Vi bjuder in våra projektpartners men även andra aktörer inom området, såsom politiker, organisationer, företag, journalister och akademi. Vi behöver samla alla berörda för att skapa en diskussion om vad som pågår inom området.

Demon avslutas med mingel och tillfälle till diskussioner.

Vad?

Visningen fokuserar på den integrerade lösningen mellan patient och vårdoperatör. Vi kommer att visa rollspel med presentationer. Vi kommer att visaavläsning av medicinska värden via pekplatta och det kommer att finnas möjligheter att testa och prova på utrustningen!

Vem?

Arrangörer är SICS Swedish ICT och Acreo Swedish ICT tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.

Anmälan

Anmäl dig här via http://simplesignup.se/event/44394

Information

Sprid gärna denna inbjudan vidare till andra som du tror har intresse av att delta! Hör gärna av dig till Johanna Mercurio, johmerc [at] sics.se om du har frågor eller tankar inför evenemanget.

Välkommen!

Per-Olof Sjöberg, Projektledare i KOL-projektet

 

Parter i KOL-projektet

 • Acreo Swedish ICT
 • Alkit Communications
 • CareTelCom
 • Experlytics
 • Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
 • Inera
 • Inteno
 • Intel Sweden
 • Interactiv Institute Swedish ICT
 • Karolinska, Lung Allergi kliniken
 • Karolinska, Utveckling & Innovation
 • Linde Healthcare/AGA gas
 • MedHelp
 • nWise
 • OP5
 • PacketFront
 • SICS Swedish ICT

 

Date/time: 
Wednesday, June 11, 2014, 13:00 to 15:00
Location: 
Folkets Hus
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Sweden
SE