Design Open 2007

Interactive Institute är medarrangör av tävlingen Design Open 2007 och har bidragit med tävlingsuppgiften - design för hållbar utveckling, med inriktning på energi. Tävlingen vill bidra till att öka intresset och kompetensen kring design i Västernorrland. Syftet med Design Open är att rekrytera fler studenter till Mittuniversitetet och andra designutbildningar och att bidra till kreativa och kommersiella produkter och tjänster.

Date/time: 
Thursday, September 27, 2007, 11:30