e-Hälsonätverket presenterar på Vitalis

På Vitaliskonferensen i Göteborg den 28/4 presenterar forskare från e-Hälsonätverket: En modell för utvärdering av effekter av IT-implementeringar. Hur mäts effekterna? Vad är gjort hittills?

Moderator: Ragnar Lindblad, ordf. ICT-gruppen Swedish MedTech.

Talare: Vivian Vimarlund, professor Linköpings universitet, Sabine Koch, professor,  Karolinska Institutet, Linda Askenäs, universitetslektor, eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

Nätverkets arbete med utvärdering av IT-nytta inom vård och omsorg kommer också att presenteras i en artikel "Vilken nytta ger egentligen IT-lösningar i vården?" i Dagens Medicin, som publicerar ett specialnummer inför Vitalis.

Date/time: 
Wednesday, April 28, 2010, 15:30