Etik, integritet och teknik - vardagsdilemman med välfärdsteknik

Inbjudan från Stockholm Digital Care:

Välkommen till en nätverkslunch där vi belyser och diskuterar olika vardagsdilemman som kan uppstå i samband med användning av välfärdsteknik och e-hälsa.

Vi har bjudit in två av Sveriges ledande personer inom etik och integritet som kommer att inleda med var sin presentation som följs av en paneldebatt med representanter för vård och omsorg.

Du får lyssna till Erik Blennberger som är teologie doktor och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Han är etiskt sakkunnig bland annat i arbetet med att ta fram en värdegrund för äldreomsorgen och sitter i Socialstyrelsens etiska råd.

Du får även höra på Jacob Dexe (bilden) som är integritetsforskare på RISE SICS med fokus på public policy & IKT. Leder bland annat initiativet Engaging Privacy som samlar företag som vill arbeta mer proaktivt med integritetsfrågor

I panelen träffar du Cecilia Werge och Tina Renman Larsson som är utvecklingsledare inom äldreomsorgen i Huddinge kommun och Cecilia Brauer enhetschef inom LSS i Botkyrka Kommun.

Du får även tillfälle att mingla med och ställa frågor till föredragshållarna och panel samt nätverka med likasinnade. Föranmälan behövs eftersom vi bjuder på enklare förtäring. Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror skulle kunna vara intresserade.

Varmt välkomna den 6 okt!
Stockholm Digital Care

Nätverkslunch den 6 oktober kl 11:30-13:0

Plats: H2 Health Hub
Hälsingegatan 45
Stockholm

Date/time: 
Friday, October 6, 2017, 11:30 to 13:00
Add to Calendar
Location: 
H2 Health Hub
Hälsingegatan 45
Stockholm
Sweden
SE
Contact: 
Jacob Dexe