Frukostseminarium på SP: World Usability Day

Välkommen att fira World Usability Day på tema forskning, hälsa och användbarhet

Detta är en dag för att uppmärksamma hur viktig användbarhet av produkter och tjänster är i vårt samhälle. Årets världsomspännande tema är Healthcare: Collaborating for Better Systems.

Moderator: Krim Talia, Ph.D., Affärsområdeschef Life Science.
Anmälan här senast 10 November.

Sveriges forskningsinstitut arbetar på många sätt med hälsa och mänskliga upplevelser. Bland annat arbetar vi med användbarhet av medicintekniska produkter, eHälsa, åldrande befolkning, tjänstedesign i vård och omsorg, innovation mot infektion, materialframtagning och livsmedel.

För att berätta mer bjuder vi in till ett kostnadsfritt frukostseminarium under world usability day. Vi har valt ut tre områden och kommer att presentera fall inom varje:

Behovsanpassad systemutveckling inom e-hälsa: Sjukvård i hemmet, dess utmaningar och möjligheter.
Projektet handlade om att ta fram ett system för KOL-patienter och presentationen kommer att fokusera på hur vi fångade användarbehov i olika patientgrupper och de slutsatser vi kom fram till.

Presentatörer: Per-Olof Sjöberg, Affärsområdeschef e-hälsa, SICS Swedish ICT och Marie Sjölinder, Ph.D., SICS Swedish ICT

Tjänstedesign i vården: Hur upplever patienter och närstående strokevården?
Projektet handlade om att fånga och visualisera patienters och närståendes upplevelser av vården efter att de drabbats av stroke. Detta för att hjälpa strokevården i Värmland i sitt eget verksamhetsutvecklande.

Presentatör: Albin Andersson, Tjänstedesigner, SP

Mätning av upplevelser: Hur kan man mäta subjektiva användarupplevelser?
Projektet handlar om att mäta användarens känsla av en hudkräm.

Presentatör: Lovisa Ringstad, Ph.D., SP

Vi ser fram emot att träffa dig den 14e november!

För mer information:
Kontakta Petra Sommarlund, SP. Tel: 0703 655 702

Länkar:
World Usability Day 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Swedish ICT
RISE Research Institutes of Sweden
Introduktionsfilm till tjänstedesign (youtube)

Date/time: 
Thursday, November 14, 2013, 08:00 to 09:30
Location: 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Drottning Kristinas Väg 45
Stockholm
Sweden
SE