HUB2014 Energy Conference

Kon­fe­ren­sen ar­ran­ge­ras av ECC, Energy Competence Center, i sam­ar­be­te med ABB, Bom­bar­di­er, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land och Kok­punk­ten Ener­gy are­na.
I sam­band med HUB2014 in­vi­ger Mä­la­re­ner­gi en av värl­dens mest avan­ce­ra­de för­brän­nings­an­lägg­ning, och till­fäl­len ges till att kom­ma in­nan­för ska­len på världs­le­dan­de ener­gi­bo­lag.

Under konferensen presenterar PiiAs programchef Anders OE Johansson hur digitalisering ytterligare kan stärka energi-Sverige.

Date/time: 
Wednesday, October 22, 2014, 11:45 to Thursday, October 23, 2014, 13:00
Location: 
Västerås
Sweden
SE
Link to event: 
HUB2014