SICS konferens om industriell effektivitet

För fjärde gången i ordningen samlar vi representanter från näringsliv och akademi till en heldag inom tillförlitlighet och resursutnyttjande i industrin. Syftet med konferensen är att visa möjligheterna att ytterligare öka effektiviteten i industrin genom avancerade IT-verktyg. Denna uppskattade temadag har vuxit i storlek för varje år. Under dagen ges du möjlighet att träffa branschkollegor, utbyta erfarenheter och lyssna till det som är nytt inom området. Dagen bjuder på presentationer från såväl lyckade tillämpningar i industrin som aktuell forskning inom området.

Årets nyckelord är: Järnvägstransporter, kranar vid godsterminaler, stålverk, avvikelsedetektion, diagnos, underhållsplanering och energioptimering. Dessa sammanfaller med ett stort projekt som just startat, STREAM, i vilket flera av er som brukar komma redan deltar, och som är intressant för hela området industriell effektivitet. (STREAM står för ”Strömmen av information för smart effektiv automation”.)

Fullständig beskrivning av föredragen samt presentationer för nerladdning nedan

program

9.30 Frukost, registrering

10.00 - 12.00 Session 1

Markus Bohlin, SICS: STREAM - strömmen av information för framtidens automation

Magnus Åhlander, Systemarkitekt, Transrail: Energieffektiv tågföring med CATO

Professor Marco Lübbecke, Chair of Operations Research, RWTH Aachen University

12.00 - 13.00 Gemensam lunch

13.00 - 14.45 Session 2

Anders Holst, SICS: Anomaly detection and prediction for crane operation

Jonas Rosengren, Bombardier: Batteriteknik för traktionär drift på järnvägsfordon

Anders O-E Johansson, CEO ProcessIT Innovations, Luleå tekniska universitet: Platform strategy for process industries

Magnus Berg, Utvecklingsingenjör, SSAB Oxelösund: Verksamhetsoptimering på SSAB Oxelösund

14.45 - 15.15 Kaffe

15.15 - 17.00 Session 3

Alf Isaksson, Global Program Manager for Control & Optimization, ABB Corporate Research: Optimering av hamnkranar

Presentationen ger först en kort översikt över verksamheten vid ABB Crane Systems, och ger därefter ett par exempel på forskning tillsammans med ABB Corporate Research kring optimering av hamnkranar.

Johan Bäckman, Affärsenhetschef, Prevas: Energieffektiv modellbaserad styrning av värmningsprocesser inom stålindustrin

Martin Joborn, SICS: Optimerad operativ styrning av godsvagnar vid Green Cargo - 10 års
lärdomar

Summering och avrundning

Öl med tilltugg och mingel

 

Presentationer för nerladdning.

Markus Bohlin, SICS: STREAM strömmen av information för framtidens automation

DagMarkus Bohlinens konkurrensutsatta verklighet innebär ett externt hot mot svensk produktion och utveckling, men också möjligheter att vässa verksamheter och utvecklas vidare. STREAM-projektet startade hösten 2012 med målet att skapa framtidens konkurrenskraftiga automationslösningar för tillståndsövervakning, diagnos och optimering. Vi kommer jobba tätt med exportintensiv svensk industri för att skapa hållbara värden inom framtidens energieffektiva och intelligenta industrisystem. Föredraget ger en överblick över arbetssätt, nuläge och projektets utveckling framöver.

Markus Bohlins presentation

 

Magnus Åhlander, Systemarkitekt, Transrail: Energieffektiv tågföring med CATO

Magnus ÅhlanderCATO (Computer Aided Train Operation) är ett förarstödssystem som möjliggör rättidig och energieffektiv tågföring. I dagsläget finns systemet i full drift på Malmbanan och Arlandabanan. Presentationen beskriver de generella principerna bakom CATO, samt presenterar aktuella problemsställningar och pågående nyutveckling för att bl a kunna hantera långa tåg med distribuerad dragkraft, ta hänsyn till dynamiska tågväg- och passagedata samt göra energiutvärderingar.

Magnus Åhlanders presentation

 

Professor Marco Lübbecke, Chair of Operations Research, RWTH Aachen University: Industrial optimization lessons learned from optimization in practice

Marco LubbeckeCompanies have challenging optimization problems, and academia has optimal solutions. So far the theory. But how does that work in practice? How do these two worlds come together? I will speak a bit about an optimization problem in steel production, and a bit more on how an industry-university collaboration may work, and which pitfalls to avoid.

Marco Lübbeckes presentation

 

Anders Holst, SICS: Anomaly detection and prediction for crane operation

In a modern container terminal, there are a large number of automated cranes. To maintain high productivity in the terminal, the cranes must be monitored for early detection of problems and disturbances. Within the STREAM project, SICS is together with ABB consider logged data from cranes in a container terminal, to develop methods for detection of cranes that behave different from the others, and for prediction of the productivity loss associated with those cranes, as a tool to help prioritize maintenance.

Anders Holsts presentation

 

Jonas Rosengren, Bombardier: Batteriteknik för traktionär drift på järnvägsfordon

Kan dagens batteriteknologi skapa nya möjligheter inom traktion för järnvägsfordon? Bombardier tittar på olika systemlösningar runt olika energilagrinsteknologier. Målen kan vara olika; spara energi, möjliggöra eldrift där infrastruktur saknas, boosta acceleration, stötta svaga nät eller flytta buller och avgaser. Flera europeiska projekt ligger i startgroparna.

Jonas Rosengrens presentation

 

Anders O-E Johansson, CEO ProcessIT Innovations, Luleå Tekniska Universitet: Platform strategy for process industries:

Process industry production competitiveness is a matter of plant efficiency, customer value and capacity for change, which places high demands on effective flexible ICT and automation systems. The current systems imply, however, often a high complexity with adverse consequences for the competitiveness and capacity for strategic changes. The talk will present a project that will address these challenges through an open and business driven IT based industry
platform strategy.

Anders O-E Johanssons presentation

 

Magnus Berg, Utvecklingsingenjör på SSAB Oxelösund: Verksamhetsoptimering på SSAB Oxelösund

Presentationen tar upp erfarenheter från optimering av ett helt tillverkningsflöde med moderna optimeringsverktyg på SSAB Oxelösund. Med moderna verktyg blir det möjligt att optimera större scoop men det kommer också nya typer av problem.

Magnus Bergs presentation

 

Alf Isaksson, Global Program Manager for Control & Optimization, ABB Corporate Research:
Optimering av hamnkranar

Presentationen ger först en kort översikt över verksamheten vid ABB Crane Systems, och ger därefter ett par exempel på forskning tillsammans med ABB Corporate Research kring optimering av hamnkranar.Johan Bäckman, Affärsenhetschef, Prevas: Energieffektiv modellbaserad styrning av värmningsprocesser inom stålindustrin

 

 

Johan Bäckman, Affärsenhetschef, Prevas: Energieffektiv modellbaserad styrning av värmningsprocesser inom stålindustrin

Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande. Materialet värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. För att optimera produktiviteten, kvaliteten och energiförbrukningen krävs en överordnad, effektiv och dynamisk styrning av värmningsprocessen.

 

 

Martin Joborn, SICS: Optimerad operativ styrning av godsvagnar vid Green Cargo 10 års lärdomar

Green Cargo har i drygt 10 år använt ett automatiserat, optimerande system för att planera godsvagnars användning. Då systemet byggdes var det i världsklass, och det är fortfarande unikt i området. Men med tiden har användningen av systemet förändrats och systemet har ibland ifrågasatts. Det finns intressanta lärdomar att göra för oss som levererar avancerade och automatiserande system.

Martin Joborns presentation

Date/time: 
Monday, February 11, 2013, 09:30 to 17:00
Location: 
Kista Science Tower
Färögatan 33
Kista, Stockholm
Sweden
SE
Contact: 
Anders Holst