Rollspel visar vård av kroniskt sjuka i hemmet

Välkommen på slutdemonstration i KOL-projektet, som utvecklat en lösning för hemvård av kroniskt sjuka. Vi kommer att visa med rollspel hur patienterna kan få bättre vård på distans med hjälp av ny teknik och nya roller för vårdpersonalen.

14 juni, kl 13:00-15:30 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Beslutsfattare, politiker, vårdpersonal, företag, patientorganisationer och projektpartners – alla som är intresserad av framtidens vård av kroniskt sjuka är välkomna!

Anmäl dig här gratis.

Program

  • Inledning av Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL och Ylva Pernow, Divisionschef Karolinska universitetssjukhuset.
  • Presentationer av hemvårdslösningen blandat med en rad nya rollspel där verkliga situationer spelas upp med patienter, läkare och annan vårdpersonal.
  • Redovisning kring ekonomi, juridik och andra projektresultat.
  • Debatt om framtidens vård på distans.

 

I filmen ovan demonstreras en lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet på Karolinska Universitetssjukhuset den 15 juni 2016. Sedan dess har Swedish ICT bytt namn till RISE ICT.

KOL-projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av sjuka i hemmet med hjälp av IT. Projektet har skapat en integrerad lösning med patienten i hemmet som kan läsa av sina egna medicinska värden, en vårdoperatör som står för det dagliga stödet och kliniken som har det medicinska ansvaret.

Den 14 juni demonstrerar vi slutresultatet av projektet. Vi kommer med hjälp av rollspel att visa vård av patienter som befinner sig i en hemmiljö och som är uppkopplade via nätet till vården. Patienten har tillgång till en pekplatta som är kopplad till sensorer på och runt kroppen. Vi inför en ny vårdroll som heter vårdoperatör och en roll som hanterar tekniken i hemmet.

Projektpartners

Alkit Communications
Alleato
Angereds Närsjukhus
Inera
Innovation Skåne
Intel Sweden
Inteno
Karolinska Lungkliniken i Solna/Huddinge

Karolinska Utveckling och Innovation
Lytics
MedHelp
Motala Lasarett
Norrlands Universitetssjukhus
nWise
OP5

Riksförbundet HjärtLung
RISE Acreo
RISE Interactive
RISE SICS
Sony Mobile
Södersjukhuset
Telia Company

Demonstrationen arrangeras av RISE SICS och RISE Acreo med Karolinska Universitetssjukhuset samt projektpartners. Värdar är MedHelp och TeliaCompany.

Välkomna!

Olle Andersson, ordförande i styrgruppen, överläkare Lungkliniken, KS
Michael Runold, Medicinsk ansvarig KOL-projektet. Karolinska
Per-Olof Sjöberg, Projektledare i KOL-projektet, RISE SICS

 

 

Date/time: 
Wednesday, June 14, 2017, 13:00 to 15:30
Add to Calendar
Location: 
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Stockholm
Sweden
SE