Konst med alla sinnen

Robert Brecevics och Geska Helena Anderssons verk ”Barn på glid” visas på händelserikena Korallen och Lagunen - en del av Habiliteringen på Stockholms Landsting - mellan oktober 2007 och januari 2008, i projektet 'Konst med alla sinnen'. Det är det första verket av sex som under ett år kommer att visas i Händelserikenas lokaler. De planerade verken riktar sig till olika sinnen med olika tekniker, för att erbjuda nya upplevelser för avdelningarnas besökare. 

'Konst för alla sinnen' är en del av initiativet SKISS - Samtidskonstnärer i samtidssamhället - som drivs av Konstfrämjandet. Projektet syftar till att undersöka vad som uppstår när konstnärer utforskar yrkesmiljöer utanför den etablerade konstvärlden – med utgångspunkt från sin konstnärliga kompetens och sina speciella frågeställningar.

 

 

 

Date/time: 
Monday, October 1, 2007, 02:00