Kristina Höök talar på SSF:s seminarium om forskning som samhällsfaktor

Stiftelsen för Strategisk Forskning anordnar ett seminarium om hur forskningsresultat påverkar samhällsutvecklingen
och vilken roll den naturvetenskapliga, tekniska och medicinska
forskningen spelar i samhället.

Kristina Höök, professor människa-maskin, Stockholms universitet och forskare på SICS ska tala om Forskning som påverkar vår fritid med exempel från informationsteknik.

För mer information och anmälan se SSF:s hemsida.

 

 

 

Date/time: 
Wednesday, March 10, 2010, 14:00