MVT 2015

Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället om vi utgår från individens behov och förutsättningar. 21 - 22 januari besöker Swedish ICT mässan Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa (MVT 2015) på Kistamässan i Stockholm. Kom och delta i diskussionen när vi visar morgondagens vård och omsorg i hemmet.
Träffa oss i monter B:18!

Onsdag 21/1

12.25-12.40

Speakers corner: Nyckeln till ökad delaktighet i äldreomsorgen?

BoNUS VO är ett Vinnova-finansierat projekt vars syfte är att ta fram riktlinjer för ett nytt kommunikationsstöd för seniorer med äldreomsorg, deras närstående samt vård- och omsorgsgivare.

Medverkande: Ingrid von Sydow och Malin Bergqvist, Swedish ICT

Plats: Mässcen

Torsdag 22/1

10.45 - 12.00

Seminarium/Rollspel: Välkommen hem till KOL-patienten Örjan år 2020 - interaktivt rollspel som visar morgondagens vård och omsorg i hemmet

Vi bjuder in dig till en interaktiv demonstration av framtidens vård på distans. Vi kommer att spela upp ett framtidsscenario och vill tillsammans med dig diskutera de utmaningar och möjligheter som finns med vård av kroniskt sjuka på distans och vilken framtid vi kan skapa tillsammans för den här gruppen av patienter.

På plats kommer du att möta läkare från Karolinska, vårdoperatör/sjuksköterska, sjukgymnast och IKT-experter/forskare, samt en fiktiv KOL-patient och närstående. Riksförbundet HjärtLung kommer också att ge sin syn på frågeställningarna.

Vårt mål är att med hjälp av olika kommunikationslösningar kunna erbjuda kroniskt sjuka ökad livskvalitet tack vare välfungerande vård på distans. Vi har arbetat med frågan bla i ett projekt som fokuserar på KOL-sjuka. Projektet har skapat en integrerad lösning med en patient i hemmet som kan dela med sig av sina egna medicinska värden, en vårdoperatör som står för det dagliga stödet online och kliniken som har det medicinska ansvaret.

Medverkande: Örjan Mattson, Senior Advisor, Acreo Swedish ICT och Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef för eHälsa, Swedish ICT

Läs mer om seminariet

12.25 - 12.40

Speakers corner: Gamification

Gamification är ett av de snabbast växande forsknings- och utvecklingsfälten inom sjukvården just nu. Idag används dataspel och dataspelsteorier i behandlingen för en rad sjukdomstillstånd, t ex depressioner, diabetes, fetma, parkinson, adhd och stroke.

Medverkande: Peter Ljungstrand Senior Researcher, Interactive Institute Swedish ICT

Plats: Mässcen

13.45 - 14.00

Speakers corner: Vård på distans - Rehab för Strokepatienter +D50

Strokepatienter behöver tidig, effektiv och tät träning. Ta del av ny teknik för handledd distansträning i hemmet. En rad aktörer arbetar gemensamt fram en tekniklösning som är användarvänlig, passar vårdens arbetsprocesser och som kan bli en produkt på marknaden.

Medverkande: Marie Sjölinder Senior Researcher, SICS Swedish ICT

Plats: Mässcen

 

Missa inte!

SICS East Swedish ICT deltar som projektmedlem i speakers corner "Sjukvårdsrådgivning med videostöd för ökad kvalitet och tillgänglighet" den 21/1 kl. 14:50 på Innovationsscenen.

Läs mer

Läs mer om mässan och se hela programmet

 

 

Date/time: 
Wednesday, January 21, 2015, 08:00 to Thursday, January 22, 2015, 17:00
Location: 
Kistamässan
Torshamnsgatan 18
Kista
Sweden
SE