RISE ICT på Mötesplats Välfärdsteknologi (MVTe) den 24 - 25 januari

RISE deltar aktivt i årets Mötesplats Välfärdsteknologi i Kistamässan den 24-25 januari.

Projektet Hälsans Nya Verktyg som är partner i årets Mötesplats Välfärdsteknologi ställer ut några fallstudier av nya digitala tjänster i mässan och RISE deltar med ett erbjudande om digitaliseringsstöd till kommunerna. Som mässerbjudande erbjuds gratis vägledning för den som vill bidra till sin kommuns digitalisering av hälsotjänsterna: Hur ligger vi till i vår kommun, hur går vi vidare?

RISE deltar också i konferensen med flera föredrag och diskussioner:

24 januari

11:00 - 11:45

Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – hur blir det?

Hur fungerar det när vårdpersonal ”tolkar” då äldre själva inte tros kunna delta i utveckling av innovationer för äldresektorn? Vi diskuterar resultatet från en forskningsstudie vid ett äldreboende i Vallentuna. Det visar sig att alla parter har att lära av varandra och att det inte är så lätt att veta utan att först prova på riktigt!

Deltagare: Anneli Avatare Nöu, RISE SICS. Marie Sjölinder, RISE SICS. Ella Kolkowska, Örebro universitet. Isabella, Scandurra.

Läs mer

13:00 - 14:30

Fördjupningsseminarium: Innovationsutveckling

Tillsammans med åhörarna lyfter deltagarna frågeställningar från föreläsningen "Då vårdpersonal tolkar äldres behov av välfärdsteknologi – hur blir det?" samt andra frågor som är aktuella för innovationsutveckling i äldreomsorgen.

Deltagare: Anneli Avatare Nöu, RISE SICS. Marie Sjölinder, RISE SICS. Ella Kolkowska, Örebro universitet. Isabella, Scandurra.

Läs mer

13:00 - 14:30

Teknik som gör skillnad för äldre – inspirerande projekt

Musikdockor – en metod som skänker glädje på demensenheter. På två demensenheter i Härryda kommun testades under åtta veckor effekterna av musikdockor. Målsättningen var att berika det dagliga livet genom ett ökat välbefinnande för 10 kvinnor med medelsvår till svår demens.

Deltagare: Igrid Grange, Härryda kommun. Peter Ljungstrand, RISE Interactive.

Läs mer

15:15 - 16:15

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat – De mest värdefulla tipsen som du kan ta med dig!

Fler och fler kommuner vill nu på allvar börja använda digitalisering som en integrerad del av sin vård och omsorgsverksamhet. Detta arbete kan förenklas och snabbas upp genom att ta del av lärdomar från andra som redan gjort en liknande resa. Under detta seminarium presenteras samlade resultat och tips från ett 30 tal fallstudier producerade av Hälsans nya verktyg. Vi studerar även förväntande och realiserade nyttoeffekter i dimensionerna individ, verksamhet och samhälle och hur dessa kan användas för att motivera investeringar i ny teknik.

Deltagare: Dag Forsén, RISE SICS.

Läs mer

16:30 - 17:15

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Hur kommer primärvården se ut om 10 år? Vi spanar att digitalisering kan skapa förutsättningar för och öka vårdens förmåga att arbeta tillsammans med patienten som resurs, att samarbeta mellan vårdaktörer och att involvera nya typer av aktörer i en gemensam personcentrerad vårdprocess.

Deltagare: Petra Sommarlund, RISE. Sofia Gerward, Innovation Skåne.

Läs mer

25 januari

11:15 - 12:00

Öppna tjänsteplattformar för omsorgen – hur kommer vi dit?

Deltagare: Claus Popp Larsen, RISE Acreo.

Läs mer

11:15 - 12:00

Digitala hjälpmedel för föräldrar med ADHD och Asperger

Att vara förälder är en utmaning för de flesta. Att dessutom ha en diagnos som ADHD, autism eller Asperger leder ofta till att utmaningen blir än större för individen och hens familj. Internet of Things (IoT) är ett samlingsnamn för uppkopplade prylar, exempelvis skulle ditt paraply kunna vara kopplat till en vädertjänst och meddela dig att du borde ta med dig paraplyet när du går till jobbet på morgonen. Under presentationen kommer vi att redovisa personbeskrivningar av målgruppen baserade på en kvalitativ studie genomförd under projektet samt några olika lösningskoncept för produkter innehållandes IoT-teknik, som skulle kunna hjälpa målgruppen.

Deltagare: Petra Sommarlund, RISE. Malin Niklasson, Usify.

Läs mer

13:15 - 14:15

Framtidsspaning: Ta del av morgondagens digitala lösningar

Sverige har satt ribban högt, år 2025 ska vi vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter inom vård, hälsa och omsorg. Vi börjar med att försöka utröna vem som är bäst i världen idag och hur Sverige står sig i den globala konkurrensen. Under detta interaktiva seminarium presenteras och diskuteras vidare olika framtidsspaningar för vad vi kommer att kunna förvänta oss gällande nya lösningar och vad som kommer att krävas för en global topp-placering 2025 inom e-hälsa och välfärdsteknik.

Deltagare: Dag Forsén, RISE SICS.

Läs mer


Date/time: 
Tuesday, January 24, 2017 to Wednesday, January 25, 2017
Add to Calendar
Location: 
Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
Kista
Sweden
SE