Överlever högskolan globala nätkurser?

Välkommen på ett öppet seminarium om ett kommande paradigmskifte för högre utbildning!

MOOCs, massive open online courses, är kurser med modern pedagogik som erbjuds gratis över nätet. Men vad betyder tillgången på nätbaserade kurser med hög kvalitet för studenter och lärare och för universitetens framtid?

Vi ger tre aktuella perspektiv på utvecklingen

  1. Hot och möjligheter i en globalt konkurrensutsatt marknad för högre utbildning
  2. Användning av MOOC-teknologier för att förbättra undervisningen i klassrummen
  3. Nya utmaningar för upphovsrätten vid e-lärande

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat och vi ber därför deltagarna att anmäla sig:

REGISTRERA DIG HÄR!

Se även debattartikel i SvD Brännpunkt om högskolans framtid.

Program

13.15 Inledning av Peter Gudmundson, rektor KTH

13.25 Välkomnande till seminariet
Stefan Östlund, skolchef KTH skola för elektro- och systemteknik

13.30 Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?
Per Ödling, professor, Lund tekniska högskola

13.50 Flipping the Classroom in Sweden
David Black-Schaffer, biträdande lektor, Uppsala universitet

14.30 Paus

14.50 Upphovsrätt vid digital utbildning
Sanna Wolk, docent, universitetslektor, Uppsala universitet

15.10 Panel med talarna, frågor från publik

16.00 Avslut följt av mingel

Talarna

Per ÖdlingPer Ödling är professor i telekommunikation vid Lunds Tekniska Högskola och tidigare akademisekreterare på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Titel: Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?

Om marknadskonsekvenserna av nätbaserat lärande: hur vi går över från att leva i ett statligt reglerat oligopol till hur vi riskerar att bli utslagna på en global fri marknad.

Per Ödlings hemsida

David Black-ShafferDavid Black-Schaffer är biträdande lektor i informationsteknologi vid Uppsala Universitet och mottog nyligen Uppsalas Teknolog- och Naturvetarkårs pegagogiska pris 2012 för sin undervisning med flipped classroom.

Title: Flipping the Classroom in Sweden

Flipping the classroom is a powerful method for improving student learning by having students watch lectures at home and spending the in-class time on active peer instruction. Over the past year we've developed a system to help teachers make the most of flipped classroom teaching by providing interactive quizzes in online lectures and tools for teachers to use the results in-class. In this presentation we'll explain the motivation for flipped classroom teaching and demo our system and show how teachers are using it today to increase interactive learning.

David Black-Schaffers hemsida

Sanna WolkSanna Wolk är docent och universitetslektor i immaterialrätt vid Uppsala Universitet och forskar om upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande och utbildning i digitala miljöer.

Titel: Upphovsrätt vid digital utbildning

- Får lärosätet streama lärarnas föreläsningar?
- Kan jag lägga upp ppt och annat material på kurswebben?
- Hur får jag använda internetmaterial i undervisningen?
- Vad gäller vid länkning?

Sanna Wolks hemsida

REGISTRERA DIG HÄR!

MER INFORMATION

Arrangörer och kontaktpersoner

Sverker Janson, SICS och Gunnar Karlsson, KTH

Date/time: 
Wednesday, May 22, 2013,
13:15 to 16:00
Location: 
KTH Campus F1
Lindstedtsvägen 22
Stockholm
Sweden
SE
Contact: 
Sverker Janson