RISE på Vitalis 2017

RISE på Vitalis 2017

På Vitalis möts aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. I årets Vitalis den 25-27 april bidrar RISE  med tre seminarier:

eHälsa i EU – Policy, initiativ och program med fokus på vård och omsorg för äldre

Salla Hirvonen, Silas Olsson
Tisdag 25/4

EU har sedan 2011 en större satsning inom området eHälsa med fokus på vård och omsorg för äldre. Denna satsning "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing" kompletteras med utlysningar i EU:s forsknings- och innovationsprogram. Föreläsningen ger en översikt av pågående och nya satsningar inom dessa områden

Användandet av mobil teknologi för att öka oberoende och självständighet bland äldre

Marie Sjölinder
Onsdag 26/4 kl 8:30-9:00 

Det finns ett växande antal tjänster som stödjer säkerhet och trygghet för äldre både inomhus och utomhus. Trots detta så finns det ett behov av trygghetslarm som kan hantera både inomhus- och utomhusmiljö i samma trygghetslarm och som kan tillhandhålla ytterligare funktionalitet baserad på individuella behov. Vi föreslår en ny trygghetslarmslösning med ett brett utbud av tjänster om kan anpassas till många olika användare och användningssituationer. 

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Petra Sommarlund
Onsdag 26/4 kl 16:30-17:00

Hur kommer primärvården se ut om 10 år? Vi spanar att patienten själv får en större roll vad gäller sin egen hälsa och att en stor del av enkla besök till vårdcentralen kan ersättas helt av digitalt beslutsstöd, att vården kommer arbeta mer förebyggande och att nya typer av aktörer kommer att involveras i en gemensam personcentrerad vårdprocess.

Date/time: 
Tuesday, April 25, 2017, 08:00 to Thursday, April 27, 2017, 17:00
Add to Calendar
Location: 
Svenska Mässan
Gothia Towers
Göteborg
Sweden
SE