Seminariedag: Detektorer och modulatorer för bildalstring (2005)

Seminariedag: Detektorer och modulatorer för bildalstring (2005)

Den 26 oktober 2005 arrangerade Acreo en seminariedag om detektorer och modulatorer för bildalstringstillämpningar. Intresset var stort och hade samlat omkring 80 deltagare varav nästan hälften från industrin och övriga från myndigheter, institut och akademi. Syftet med dagen var att ge en samlad bild av både de kommersiella och de akademiska aktiviteterna som bedrivs inom området och visa på teknologins status samt på de många möjliga applikationerna. Allt från forskning och utveckling till produktionsresurser ventilerades.

Ett annat syfte med dagen var att Acreo nu startar upp arbetet med institutscentrat Imagic - Imaging Integrated Components -som avser att samla relevant industri, akademi och institut, inom området, med målet att utveckla nya produkter och på så sätt skapa industriell tillväxt.

Slutligen delade Leif Stensland ut Swedoptronics pris till FLIR Systems som utsetts till årets Optronikföretag. FLIR har framgångsrikt infört nya avancerade värmekameror på marknaden och haft en mycket stark tillväxt. Företagets avancerade IR sensorer är resultatet av ett långvarigt samarbete med Acreo som idag också tillverkar dessa chip för FLIR.

Den som är intresserad av mera information och material är välkommen att kontakta Jan Andersson, jan.andersson(at)acreo.se .

Här följer seminarieprogrammet: 

Program för seminariedag "Detektorer och modulatorer för bildalstring"

9.30 SAMLING - KAFFE

10.00 Välkommen - Inledning

Hans Hentzell, Acreo AB

Session: INDUSTRITILLÄMPNINGAR

10.15 IR-avbildning för säkerhet och övervakning

Stefan Johansson, FLIR Systems AB

 

10.40 Okyld IR för fordonssäkerhet

Jan-Erik Källhammer, Autoliv AB

11.00 Nästa generationens UV-litografi

Måns Bjuggren, Micronic Laser Systems AB

11.20 4-dimensionell dosimetri för avancerad cancerbestrålning

Görgen Nilsson, ScandiDos AB

11.40 Bildalstring för trafiksäkerhet. IVSS programmet

Anders Haggård, Vägverket

12.00 LUNCH

Session: FORSKNING och UTVECKLING

13.00 Framtidens IR-teknologi

Jan Andersson, Acreo AB

13.20 Digital röntgen revolutionerar sjukvården

Hans-Erik Nilsson. Mittuniversitetet

13.40 Ultravioletta fotoner för detektion av bioorganismer

Mikael Lindgren, Universitetet i Trondheim

14.00 Nya materialteknologier och möjligheter för FoU

Gunnar Landgren, Kungliga Tekniska Högskolan

14.20 KAFFE

Session: PRODUKTION

14.50 Produktion av bildsensorer

Ulrika Nordén, Acreo AB

15.10 Produktion av MEMS-komponenter

Edvard Kälvesten, Silex Microsystems AB

15.30 SAMMANFATTNING och DISKUSSION

Jan Andersson, Acreo AB

16.00 Swedoptronics: Utdelning av optronikpris

Leif Stensland

16.15 Visning av Electrum-laboratoriet

Date/time: 
Wednesday, October 26, 2005, 13:00
Location: 
Stockholm, Sweden
Sweden
SE