SICS berättar om innovationer inom e-hälsa på Vitalis

5/4 Silas Olsson: EU satsningar på innovationer med e-Hälsa inom policyområdet "Active and Healthy Ageing"

Presentationen kommer att visa på hur EU använder forsknings- och innovationsprogram, bl.a. Horisont 2020, för att få fram nya och innovativa lösningar med fokus på utmaningar och möjligheter med en åldrande befolkning i samhället. 

 

7/4 Mona Jonsson: Så blev det - nyttor och lärdomar från tio implementationer

E-hälsolösningar från Hälsans Nya Verktyg.

Trots att man snabbt kan se många fördelar med införandet av digitala lösningar i vård och omsorg är förhållandevis få tjänster implementerade i själva kärnverksamheten jämfört med samhället (övrig privat sektor och offentlig verksamhet) i stort.
 
Intervjuer och annan interaktion, initierad av HNV, med beslutsfattare inom vård och omsorg har visat att det finns en stor efterfrågan på empirisk kunskap om hur tekniken kan hjälpa och hur man implementerar den för att uppnå bästa effekt. Det är just detta område som är i fokus på detta seminarium.
 
Den centrala frågeställningen här är: Vilken nytta kan vi som utförare erhålla med hjälp av digitalisering?
 
Frågorna som uppstår i mötet mellan verksamhet och digitalisering är bl a:
•       Vilken lösning passar för våra behov?
•       I vilken omfattning ska den implementeras för bästa effekt?
•       Vilka positiva effekter kan vi förvänta oss?
 
Vid den sista frågan blir det också tydligt att man måste ta ett flertal olika perspektiv av effekter i beaktning:
•       Vilka positiva effekter innebär detta för individen/brukare/patienten?
•       Vilka positiva effekter kan vi se för lokalsamhället?
•       Vilka positiva effekter kan förväntas  för verksamheten/personalen?
•       Vilka ekonomiska effekter kan beräknas?
 
Det kokar ner till att man på förhand vill vara tämligen säker på att investeringen kommer att löna sig och att fördelarna för individ och samhälle är större än de befintliga lösningarna.
 
På detta seminarium presenterar de resultat och slutsatser som vi har kommit fram till under arbetet med dessa fallstudier samt skickar med våra fem bästa tips för att få till lyckade implementationer baserat på den i projekt samlade empirin.

Läs mer om föredraget och Vitalismässan.

Date/time: 
Tuesday, April 5, 2016 to Thursday, April 7, 2016
Location: 
Vitalismässan
Svenska Mässan
Göteborg
Sweden
SE
Contact: 
Mona Jonsson