SICS Västerås 4 år

I maj 2012 startade SICS Västerås för att gynna regionen genom forskning för såväl industri som offentlig sektor. Behovet visade sig vara stort och bolaget har växt snabbt och lyckats med att rekrytera ett riktigt dreamteam!

I Västerås har forskningen kretsat mycket kring industrins behov av digitalisering och ny teknologi. Nu har ni chansen att höra mer om lyckade projekt och vad som händer i vår närmaste framtid.

Varmt välkommen att fira med oss, anmäl dig senast 9 maj.

Var? Expectrum, Kopparbergsvägen 10
När? Fredag 13 maj kl.14.00 – 17.00 

 

BOKA DIN PLATS HÄR!

 

Preliminärt program: 

SICS Västerås vd Helena Jerregård och representanter från styrelsen välkomnar

Kristian Sandström - Digitalisering för processautomation
Startskottet har gått! Det närmaste decenniet kommer digitalisering att vara en avgörande faktor för framgångsrik konkurrens inom industriell automation. Historiskt har det inte alltid varit rationellt att introducera ny och föränderlig teknik i processanläggningar - vad är annorlunda med dagens digitaliseringsvåg och vilka är utmaningarna?

Sahar Tahvili - Beslutsstödsystem
Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora informationsmängder med hjälp av beslutsstödsystem (expertsystem) och algoritmer för informationsutvinning (data mining). Avsaknaden av ett systematiskt tillvägagångssätt för beslutsfattandet kan leda till en icke optimal användning av resurser. Sahar berättar om några modeller för beslutstöd och flera fallstudier från svensk industri.

Hans Hansson - Security may jeopardize safety
Funktionssäkerhet handlar om att reducera risken att ett system eller en produkt ska fallera till en acceptabel nivå, medan cybersäkerhet fokuserar på att förhindra obehörigt tillträda. Dessa två säkerhetsaspekter har dock subtila kopplingar och projektets slutsats är att det finns allvarliga brister relaterat till detta. Det är till och med så illa att en produkt som godkänts enligt gällande funktionssäkerhetsstandarder, pga bristande cybersäkerhet, kan orsaka olyckor med allvarlig utgång. I FIA-projektet som slutfördes i december 2015 har vi utgått från en fallstudie utforskat detta problemområde och även föreslagit en integrerad hantering av cyber- och funktionssäkerhet som väsentligt reducerar riskerna för olyckor orsakade av bristande cybersäkerhet i bl.a. automationssystem. 

Björn Löfvendahl - Modern teknik för moderna industrier – En botanisering bland alla möjligheter
IKEA satsar på virtuella köksbyggen, Volkswagen och DHL använder smarta glasögon på sina lager och ABB provar västar med inbyggda sensorer som håller koll på att användaren mår bra. Teknikutveckling går blixtsnabbt och det kommer ny teknik hela tiden. Men vad ska man satsa på? Följ med på en botanisering bland alla möjligheter som tekniken ger!

 

Tårta och kaffe
 

Joakim Fröberg - Autonoma, smarta och uppkopplade: morgondagens fordon
Fordon är snart smarta, uppkopplade och autonoma. Den nya visionen utlovar fördelar för säkerhet, miljö och trafikutformning, men det kvarstår frågor om säkerhet, lagstiftning, och samverkan mellan fordon. Omvärldsspaning och en titt på entreprenadfordon som verkar vara förträffliga att automatisera!

Martin Joborn - Sortera godsvagnar – hur svårt kan det vara?
Sveriges rangerbangårdar är i behov av stora nyinvesteringar. Hur stora bangårdarna behöver vara beror på hur de används, vilket i sin tur kräver stor förståelse för sambandet mellan dimensionering, nyttjande och kapacitet. Vi illustrerar denna komplexitet och visar hur SICS angriper problemet.

Anders Wikström - Dynamiken i organisationers innovationsklimat
Människor är källan till all innovation, därför måste en innovativ organisation fokusera på att utveckla förutsättningar som stimulerar människors innovationsförmåga. För att åstadkomma detta är en närvarande och engagerad ledare central, en ledare som skapar rätt förutsättningar för människor att skapa innovationer. Det visar sig dock att förutsättningarna för innovation förändras kontinuerligt i en organisation och beror på många olika saker. Utmaningen är hur kan man fånga upp dynamiken i dessa förutsättningar? Följ med på en resa genom årstider och framgångsfaktorer för att förstå nästa steg i att leda ledare leda medarbetare.

Petra Edoff & Stefan Cedergren - Framtidens projektledning - om att mäta det som är värt att veta
Idag är arbete i projekt mer eller mindre standard - inom industri såväl som offentlig sektor. Men ändå har vi oftast problem att få projekt effektiva och hålla tidplanen. Medan forskningen är tydlig kring vilka faktorer som påverkar om projekt blir framgångsrika eller inte, så har vi fortfarande helt andra mätetal i praktiken. Vi vill visa hur ett annat typ av ledarskap inom projekt kan göra arbetet tillsammans både effektivare och roligare. Genom att kombinera datadrivet ledarskap med ökad feedback kring framgångsfaktorer tar vi projektledning in i framtiden. 

 

Eftermiddagen avslutas med after work i Lobbybaren på Hotel Plaza.

 

Date/time: 
Friday, May 13, 2016, 14:00 to 17:00
Location: 
expectrum
Kopparbergsvägen 10
Västerås
Sweden
SE