Slutpresentation Framtidsverkstad 2017

Välkommen till årets slutpresentation! 

För fjärde året i rad arrangeras Framtidsverkstad där ungdomar under tre veckor sommarjobbar som designkonsulter för att lösa framtidens utmaningar. Framtidsverkstad är ett samverkansprojekt mellan Västerås Stad, Västerås Science Park, Arbetsförmedlingen och RISE SICS Västerås. Tillsammans utvecklar deltagande företag och ungdomar nya koncept och får kunskap om hur utvecklingsarbete med fokus på innovationer kan bedrivas utifrån ett designperspektiv. Den 30 juni bjuder vi in företag, organisationer och media till att delta när gymnasieungdomar ska presentera sina framtagna koncept och lösningar på framtidens utmaningar.

Ungdomarna delas in i team och arbetar med bland annat IKEA, Arbetsförmedlingen och Västerås Stad. Ett team tittar närmare på utmaningen att se till så att ungdomar i Västerås har roliga somrar medan ett annat team undersöker hur man kan förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Två team arbetar med hur det framtida fysiska och digitala Kokpunkten Science Center ska se ut. Tillsammans med IKEA arbetar ett team med hållbarhetsfrågor och utmaningen att nå en yngre målgrupp. Ett team arbetar ihop med Ungdomsdialog och tittar närmare på hur man kan öka ungdomars politiska inflytande och engagemang. Under arbetets gång kan dock utmaningarna som ungdomarna arbetar med komma att ändra riktning och fokus.

Kom och lyssna på ungdomarnas slutpresentationer och inspireras av nya idéer och tankesätt! Vi bjuder på kaffe och tårta. Anmälan sker via mail till daniella.magnusson [at] ri.se senast den 26 juni. 

Presskontakt: Vi välkomnar journalister till detta event. Vänligen kontakta Susanne Hedberg, kommunikatör på RISE SICS Västerås, för anmälan. Tel: 076-1455137 Email: susanne.hedberg [at] ri.se

Date/time: 
Friday, June 30, 2017, 10:00 to 12:00
Add to Calendar
Location: 
Expectrum
Kopparbergsvägen 10
Västerås
Sweden
SE