Stockholms universitet: Framtiden för interaktion och sakernas internet

I tio år har Mobile Life Centre vid Stockholms universitet varit en mötespunkt mellan akademi och näringsliv för forskning och utveckling kring interaktion och mobila tjänster. På fredag arrangeras en konferens för att uppmärksamma den forskning som nu fortsätter vid Stockholms universitet, KTH och RISE SICS.

Vid konferensen den 31 mars ges en tillbakablick på den forskning som bedrivits vid Mobile Life Centre, forskning som i flera fall tagits vidare av kommersiella samarbetsparterns i deras egen verksamhet, och även resulterat i nystartade företag. 
Några exempel: 
- Forskning om spel som ”blandar” verklighet med fiktion (pervasive games) tio år innan Pokemon Go lanserades. 
- Utveckling av hälso- och sportappar flera år innan sådana kom ut på marknaden. 
- Framtagande av verktyg för videoproduktion för amatörer – en idé som kommersialiserats. 
- Centrumet var tidigt ute med forskning kring sakernas internet (Internet of Things).

Vid konferensen som arrangeras av Stockholms universitet ger ledande forskare och företrädare för näringslivet exempel på vad forskningen inneburit, hur resultaten kan användas i framtiden och vilka de hetaste forskningsområdena kring interaktion kommer att vara de närmaste åren.

Läs mer om konferensen här.

Date/time: 
Friday, March 31, 2017, 14:00
Add to Calendar
Location: 
Electrum
Kistagången 16
Kista
Sweden
SE
Contact: 
Kristina Höök