Träff med Vinnova

Ledningsgruppen träffar Vinnovas handläggare för eHälsa.

Date/time: 
Monday, October 13, 2008, 02:00