Välkommen på ett halvdagsseminarium om samhälls- och affärseffektiva IT-lösningar för nya invånartjänster

Framtidens IT-lösningar för eHälsa och hållbart boende.SICS/Swedish ICT presenterar sin FoU-potential för innovationssamverkan med näringsliv och offentlig sektor.Anmälan: Vänligen anmäl dig här senast den 7 feb så vi kan beräkna lunchen. Det är kostnadsfritt att deltaga. Antalet deltagare är begränsat.

Forskningsinstitutet
Swedish ICT genom SICS (Swedish Institute of Computer Science) bjuder,
tillsammans med Center för eHälsa i Samverkan inom Sveriges Kommuner och
Landsting och Swedish MedTech, på presentationer av projekt och
kompetens för utveckling, samordning och införande av nya
invånartjänster och IT-stöd för hälsa, vård, omsorg och kvarboende.

Seminariets
syfte är att belysa hur samlad FoU kan leda till innovativa
affärsmöjligheter, effektivare samhällsservice och hög upplevd
livskvalitet, samt att stimulera till gemensamma projektinitiativ.  Vi
kommer också att i mindre grupper diskutera behovsbilder och
problemområden och önskvärda insatser för att tillsammans skapa
förutsättningar för ett hållbart boende och god kvalitet i framtidens
vård och omsorg i hemmet, speciellt mot bakgrund av en planerad större
FoU-satsning med demonstratorprojekt inom eHälsa och hållbart boende i
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Detaljerna i programmet kommer att växa fram här nedan under den närmaste tiden och ser i grova drag ut så här:

10.00 – 10.20    Inledning: Forskningsinstitutens erbjudande. 10.20 – 12.30    Korta
presentationer, bla om digitala journaler för 1 miljard Indier,
e-tjänster i äldreomsorgen, säker kommunikation till bostaden, trygghet
med snabbrörliga  sensornät, informationsförsörjning, brukarbehov,
design för användbarhet.12.30 – 13.00    Enkel  lunch.13.00 – 14.00    Tematiska arbetsmöten för dialog forskare, företag, vård- och omsorgsgivare.14.00 – 15.00    Förslag till fortsatta aktiviteter. Slutdiskussion.   Hjärtligt välkommen!Swedish
ICT är det samlade svenska institutet för informations- och
kommunikationsforskning. Swedish ICT bedriver forskning i världsklass
inom en rad strategiskt utvalda forskningsområden, från säker
kommunikation till slutanvändartjänster. Swedish ICT är ett icke
vinstdrivande aktiebolag, ägt av staten och näringslivet gemensamt och
bidrar till konkurrenskraft och effektiviseringar i det svenska
samhället genom att skapa och utveckla nya idéer och föra ut resultaten i
samarbete med industrin och offentlig sektor. Swedish ICT har
sammanlagt ca 400 anställda och verkar genom dotterbolagen Acreo, SICS,
Interactive Institute, Viktoria Institute, Imego och Santa Anna.

Se vidare www.swedish-ict.se

 

 

Date/time: 
Thursday, February 10, 2011, 11:00