Välkommen till oss på Journeyman 5 juli!

Den 5 juli kommer Ocean Search och Journeyman att ha Öppet Hus inför starten av ÅF Offshore Race den 6 juli. Vi bjuder på en unik möjlighet att se den specialtillverkade segelbåten och den senaste sensortekniken.

Inbjudan och mer information finns här som pdf: Ocean Search Öppet Hus

Ocean Search är ett unikt projekt som knyter samman berättande, sociala medier, kreativ visualisering och avancerad sensorteknik. Ocean Search vänder sig till alla de tusentals människor som seglar, med målsättningen att skapa en flotta av sensorutrustade båtar som blir fästpunkter för berättelser om vad som håller på att ske med våra hav.

Ocean Search ska utforska nya sätt att observera världshaven, där berättelser och verktyg för insamling av klimatdata kommer att göras tillgängliga för andra seglare och allmänheten, vilket skapar engagemang, delaktighet och ökad medvetenhet. Ocean Search öppnar upp för nya relationer mellan forskning och människor – en relation där människor inte längre är passiva mottagare, utan i allra högsta grad aktiva deltagare. Den enskilda människan kommer att vara en stark drivkraft i framtidens stora frågeställningar om hållbarhet och miljö. Ocean Search har stor potential att bli en effektiv plattform för att engagera nya grupper i dessa frågor, och fyller ett viktigt behov genom att tillgängliggöra information om klimatförändringar och världshavens hälsa.

Journeyman är den första segelbåten i projektet. Den är fullt sensorutrustad och kommer att medverka ibland annat ÅF Offshore Race innan den påbörjar sin tre år långa världsomsegling.

Ocean Search drivs av Interactive Institute, och samarbetspartners är Journeyman, Svenska Polarforskningssekretariatet, Imego, Swedish ICT, Svenska Institutet och The Good Guys.Länkar:Ocean Searchhttp://www.oceansearch.org Journeymanhttp://www.journeyman.se Interactive Institutehttp://www.tii.se

Date/time: 
Tuesday, July 5, 2011, 12:00