Vård i hemmet demas med rollspel

KOL-projektet bjuder in till en demonstration den 15 juni kl 13-15, i form av ett rollspel:

VÅRD PÅ DISTANS AV KOL-PATIENTER

 

PROGRAM

Vi kommer att demonstrera vård av patienter som befinner sig i en hemmiljö och som är uppkopplade via nätet till vården. Demonstrationen görs genom att vi genomför rollspel där patienter, läkare och annan vårdpersonal agerar över den tekniska lösningen. Vi kommer att blanda rollspelet med relevanta presentationer som beskriver vad som händer och vilken betydelse detta har för vården.

Patienten har tillgång till en pekplatta som är kopplad till flera sensorer på och runt kroppen. Läkarna följer värdena på distans. Kontakten mellan patient och vårdgivare underlättas av en sk vårdoperatör, en ny roll, där sjukvårdsupplysningen går in.

Demonstrationen innehåller delvis nya resultat från projektet som inte visats förut.

Alla som är intresserad av framtidens vård av kroniskt sjuka är välkomna!

Vi bjuder in vårdpersonal, beslutsfattare, politiker, företag, patientorganisationer och projektpartners. Vi behöver samla alla berörda för att skapa en diskussion av vad som pågår inom området!

KOL-projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av sjuka i hemmet med hjälp av IT. Utmaningarna är den demografiska förändringen med ökat antal individer med kroniska sjukdomar samt ökat tryck på sjukvården. Projektet har skapat en integrerad lösning med patienten i hemmet som kan läsa sina medicinska värden, en vårdoperatör som står för det dagliga stödet och kliniken som har det medicinska ansvaret.

Sprid gärna inbjudan vidare till andra som vill se framtidens vård demonstreras nu!

ARRANGÖRER

Arrangörer är SICS Swedish ICT och Acreo Swedish ICT tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset samt projektpartners, se nedan.

ANMÄLAN

Vänligen anmäl dig till Ingela Lindblad:
ingela [at] sics.se
tel. 070-682 36 34

FRÅGOR

Per-Olof Sjöberg, projektledare
pos [at] sics.se
tel. 070-519 04 91

Michael Runold, överläkare
michael.runold [at] karolinska.se
070-085 66 69

VÄLKOMNA!
Olle Andersson, Verksamhetschef Lung- och allergikliniken, Karolinska
Michael Runold, Medicinsk ansvarig KOL-projektet
Per-Olof Sjöberg, Projektledare i KOL-projektet , SICS Swedish ICT

PARTNERS I PROJEKTET

Acreo Swedish ICT
Alkit Communications
Alleato
Angereds Närsjukhus
Inera
Intel Sweden
Inteno
Interactive Institute Swedish ICT
Karolinska Lungkliniken i Solna/Huddinge
Karolinska Utveckling och Innovation
Lytics
MedHelp
Motala Lasarett
Norrlands Universitetssjukhus
nWise
OP5
Region Skåne
Riksförbundet HjärtLung
SICS Swedish ICT
Sony Mobile
Södersjukhuset
TeliaSonera

 

Date/time: 
Wednesday, June 15, 2016, 13:00 to 15:00
Location: 
Karolinska Sjukhuset, Nanna Svartz Auditorium, nära huvudentrén. Solna
Sweden
SE