Workshop: Tryckt Elektronik (2007)

Workshop: Tryckt Elektronik (2007) 

Under rubriken “Tryckt elektronik – Framtidens nya och effektiva och billiga produktionsmetod för elektroniska komponenter och system” arrangerade nätverket Printed Electronics Arena (PEA) en workshop 20 november 2007 i Norrköping som samlade ett åttiotal deltagare.

Förutom möjligheterna att diskutera tekniken bjöds deltagarna på ett antal föredrag, en inbjuden internationell expert samt några föredrag mer specifika teknikorienterade föredrag av Acreos experter.

Nedan finns länkar till några av presentationerna som nedladdningsbara PDFer.

What is Printed Electronics? – The worldwide perspective

Dr Peter Harrop från IDTechEx Ltd presenterade en lysande framtid för tryckt elektronik som inte bara kommer att ersätta elektronik och elektriska funktioner baserad på etablerad teknik utan framförallt kommer att skapa helt nya möjligheter.

Framemot 2025 kan marknaden för tryckt elektronik komma att passera volymerna för traditionell elektronik baserad på kiselchip enligt vissa prognoser. Genom att erbjuda mycket billiga produkter med nya egenskaper kommer det att bli möjligt att förverkliga tanken med elektronik överallt. Varor, kläder etc. kan förses med både displayer och sensorer och därmed ges ökad funktionalitet. Elektronik som kan vara av engångskaraktär för tillämpningar inom sjukvård, förpackningar etc. kommer att bli mycket vanligt. Tryckt elektronik kommer troligen även att ersätta vanlig belysningsteknik och erbjuder spännande möjligheter med t.ex. vikbara solcellspaneler och displayer som kan vikas ihop i fickan.

 

Papperselektronik producerad med konventionell tryckteknik

Michael Lögdlund, Acreo, berättade om tekniken som möjliggör tryckt elektronik på papper till mycket låg kostnad när den kan producera i en rulle till rulle process.

Acreo är ledande inom området och har även nyligen lanserat affärsenheten ”PaperDisplay” som erbjuder produktion av tryckta displayer. Man kan även via www.paperdisplay.se  beställa utvärderingskit och prototyper med egen design.

Presentationen som PDF.

 

 

DPP - rulle till rulle mönstring av metallfolier

Staffan Nordlinder, Acreo, beskrev en ny unik patenterad teknik för att mönstra metall belagd på papper eller plastfolier. Den så kallade DPP tekniken ersätter traditionell mönstringsteknik baserad på etsning är extremt snabb och helt miljövänlig och skapar nya produktmöjligheter vid sidan av etablerade som RFID antenner och EAS taggar. Till exempel kan den innebära stora möjligheter för värmare och kretskort mm.

Presentationen som PDF.

 

 

e-ID - osynlig streckkod

Petronella Norberg, Acreo, gav en översikt av RFID-teknikens status och presenterade speciellt Acreos satsning på e-ID en lågkostnadsteknologi baserad på tryckt elektronik. e-ID är en elektronisk streckkod som förenar streckkodens goda egenskaper med en del av chiplösningarnas funktionalitet. e-ID kan kombineras med andra tryckta funktioner som är svåra att kopiera och kan därför även erbjuda lösningar för äkthetskontroll och varumärkesskydd.

Presentationen som PDF.

 

 

Kommunikativa förpackningar

Mats Robertsson, SustainPack och Acreo, presenterade EUs största förpackningsprojekt som syftar till att utveckla kommunikativa förpackningar som uppfyller framtida miljökrav. En vision är att alla förpackningar/objekt i vår omgivning är försedda med någon form av intelligens som underlättar livet och gör tillvaron säkrare. Ett sådant exempel är livsmedelsförpackningar som kan känna av om innehållet blivit otjänligt och tala om detta. Redan nu har det utvecklats några innovativa koncept med potential att bli extremt billiga men det återstår en del innan vi får se detta i vardagen.

Presentationen som PDF.

 

 

Printed Electronics Arena (PEA)

Slutligen beskrev Ragnar Fridman, Norrköping Science Park, det regionala Kunskaps- och kontaktcentret PEA som bildats för att skapa långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping baserad på den forskning och utveckling inom tryckt elektronik som bedrivs av Acreo och Linköpings Universitet. PEA bildar basen för en aktiv samverkan mellan kommuner, näringsliv, universitet och forskningsinstitut och kommer även att inkludera produktionsresurser genom PEA Manufacturing som får nya lokaler från årsskiftet.

PEA är öppet för nya medlemmar och mer information kan fås på

Presentationen som PDF.

www.printedelectronicsarena.com

 

Date/time: 
Tuesday, November 20, 2007, 15:00
Location: 
Norrköping, Sweden
Sweden
SE