GroupOptimization and Scheduling

Optimization and Scheduling
  • Railway Operations
  • Lean Processes
  • Optimization
  • Scheduling

Railway Operations

SICS has conducted research in the railway domain for more than a decade. The projects have covered a wide range of areas, including capacity assessment, timetabling, engine circuit optimization, maintenance scheduling, shunting, and data analysis. Sponsors include Green Cargo, Bombardier, Trafikverket (previously Banverket), and Vinnova.

Photo: Stefan Nilsson

Projects
Successiv tilldelning

SICS har i mer än ett decennium kontinuerligt bedrivit forskning inom järnvägsområdet. Den här sidan handlar om SICS forskning kring planering av tåg och banarbeten med finansiering från Trafikverket. För annan järnvägsrelateradforskning, se SICS in Railways.

SICS forskning visar hur järnvägstrafiken bättre skulle kunna svara mot kundernas behov av flexibilitet. De huvudsakliga effekterna av de föreslagna åtgärderna skulle bli:

  • Marknadsanpassad förmåga att snabbt kunna reagera på förändring
  • Bättre punktlighet
  • Effektivare planeringsprocess

I Den Dynamiska TågPlanen (2005-2008) och i efterföljande relaterade projekt som finansierats av Trafikverket har SICS gång på gång demonstrerat hur principer som fungerar bra i övrig industri kan appliceras på järnväg, efter tillbörlig anpassning. De principer som tagits fram av SICS i dessa projekt har sitt ursprung i idéer såsom lean production och just-in-time. Trafikverket gav principerna samlingsnamnet Successiv tilldelning.

Successiv tilldelning genomsyrar idag den gren av den järnvägsrelaterade forskningen på SICS som handlar om tidtabelläggning, oavsett om det handlar om att utveckla konkreta IT-stöd till tidtabelläggare eller ta fram förslag på en effektivare banarbetsplaneringsprocess. Forskningen på SICS kompletterar Trafikverkets satsning med namnet Successiv tilldelning som inordnas under programmet Framtidens kapacitetstilldelning.

Här finns länkar till publikation och andra dokument som tagits fram under de olika projekten. IT-stöd för planering möjliggör snabbare reaktioner när planeringsunderlaget ändras och ingår därför som en viktig komponent i Successiv tilldelning. Vissa dokument fokuserar därför på den tekniska aspekten, såsom de matematiska modellerna bakom de optimerande verktyg för tidtabelläggning som tas fram inom ramen för projekten. Andra dokument behandlar i stället de mer filosofiska aspekterna av Successiv tilldelning, redogör för befintliga planeringsprocesser eller målar upp visioner för framtiden.

Artiklar publicerade externt

Tekniska rapporter

Presentationer

Tillgänglighet och resursutnyttjande (SICS-konferens 25 nov 2010)