1 500 högstadieelever forskar med Mobile Life

30 April, 2015 - 16:25

Forskarhjälpens tema 2015: Appjakten.

Mobile Life medverkar i årets forskningstema om mobilanvändning och appar i Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen. Måndag den 4 maj inleds projektet med en konferens för de inblandade lärarna.

Nobelmuseet har ett årligt arrangemang som heter Forskarhjälpen där ett 30-tal skolklasser får delta i ett verkligt forskningsprojekt för att på nära håll få uppleva hur forskning går till. I år är temat appar och framtidens mobila teknik och forskningsprojektet drivs av Nobelmuseet i samarbete med Mobile Life (SICS Swedish ICT och Stockholms Universitet).

Forskarhjälpen drivs av Nobelmuseet, med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Tanken är att eleverna genom ett aktivt deltagande ska få en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt egentligen kan innebära.

Efter sommaren drar eleverna igång med sin forskning. De kommer att intervjua mobilanvändare i olika åldrar och ställa en rad frågor, angående apparna på deras telefoner, vad de använder dem till etc. Svaren samlas in till en central databas och bearbetas till grafer och statistik. Därefter får eleverna tillbaka materialet, dels sin egen klass resultat, dels andra klassers så de kan göra jämförelser och dra matematiska slutsatser. Datat används därefter i en styrd brainstorming där de uppmuntras att hitta på nya appar med utgångspunkt från materialet. Slutligen ska de presentera sina idéer i form av affischer.

Den stora finalen äger rum på Nobelmuseet i december och de elever som genomfört det bästa projektet får gå på Nobelprisutdelningen som belöning.

För SICS och Mobile Life är detta en fantastisk möjlighet att få en inblick i ungdomars syn på, och användning av, mobil teknik. De har växt upp med mobiltelefoner och internet och kommer att ta den här tekniken till helt nya höjder i sitt vuxna liv. Vi hoppas få en första glimt av detta genom att låta dem vara våra forskare under 2015.

Forskarna som deltar i projektet är Jakob Tholander, Stockholms universitet och Stina Nylander och Jarmo Laaksolahti från SICS Swedish ICT.

Mer information finns på Nobelmuseet hemsida för forskarhjälpen.

För frågor om Appjakten kontakta  gärna
Stina Nylander, forskare på SICS Swedish ICT
stny [at] sics.se

Biden är från ett tidigare SICS-projekt med mobilanvändning bland unga.