10 miljoner kronor till Swedish ICT för smarta IT-lösningar i Norra Djurgårdsstaden

25 November, 2011 - 09:28

En öppen, generell IT-plattform ska lägga grunden för en hållbar stadsdel och stimulera snabb utveckling av nya tjänster och produkter för hållbart boende - likt "appar" för smarta telefoner.

VINNOVA har i dagarna beviljat ett anslag på 10 miljoner kronor för projektet ”Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden”. Projektet leds av Swedish ICT med deltagande från instituten SICS och Acreo, och är ett samarbete med 13 andra företag och organisationer, bland annat Ericsson, TeliaSonera och Stockholms stad, som tillsammans skjuter till ytterligare drygt 10 miljoner kronor.

Syftet med projektet är att utveckla en informations- och kommunikationsinfrastruktur för att stödja en hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden och i förlängningen även i andra bostadsområden, såväl nya som befintliga. Det handlar om IT-stöd för sådant som angår stadsdelen och de boende, t ex hållbar energiförbrukning, transporter, media, eller vård i hemmet.

Dagens IT-lösningar för hemmet  är branschspecifika och består av slutna system, där varje leverantör äger och installerar sin egen lösning. Det leder till resursslöseri  och onödiga kostnader, samt begränsar potentialen för nya tjänster. Tanken med projektet är att istället ta fram en öppen lösning som i likhet med dagens smarta telefoner stimulerar en snabb utveckling av nya innovativa tjänster för många branscher.

Projektet kommer också att ta fram exempel på tillämpningar och att utvärdera systemövergripande effekter på t ex hållbarhet och affärsstrukturer. I projektet ingår representanter för slutanvändare, offentliga aktörer, forskare samt teknik- och tjänsteutvecklare som kan kommersialisera resultaten.

Jakob Axelsson, chef för Software and Systems Engineering Laboratory på SICS, ledde arbetet med ansökan till VINNOVA. Han säger i en kommentar:- Det är fantastiskt roligt att vi nu får möjlighet att ta ett steg till i utvecklingen av framtidens hållbara städer. Vi har ett starkt konsortium som har arbetat hårt för att lägga en bra grund för detta projekt och vi ser fram emot att nu börja det konkreta arbetet. Samtidigt gäller det att vara ödmjuk för de många utmaningar som området rymmer, inte minst på den övergripande systemnivån, för att säkerställa att tekniken verkligen ger de önskade samhällseffekterna. En av dessa utmaningar är att göra tekniken tillräckligt säker och tillgänglig.Markus Bylund på SICS kommer att leda projektet för Swedish ICT:s räkning.-En verkligt stor potential med informationsteknologi ligger i dess förmåga till samordning och orkestrering, säger Markus. Effekten av rationalisering och effektivisering inom separata industri- och samhällssektorer kan verka nog så lockande, men en samordning mellan dessa lovar betydligt  mycket mer. Denna effekt är inte begränsad till enbart teknisk samordning, utan gäller i minst lika hög utsträckning även för affärer och människor.Claus Popp Larsen är ansvarig för Acreos del i projektet. -    Folk har pratat om smarta hemmet i över 15 år nu, men först nu börjar det dyka upp lösningar som faktiskt är smarta. Allt är mycket mer moget nu, både vad gäller tekniken, affärsmodellerna och hur folk beter sig i och med smartphonerevolutionen. Det som fattas är en gemensam plattform som öppnar upp för innovativa lösningar från tredjepartsutvecklare – och det är just vad vi ska ta fram i detta projekt. Det här kommer att gynna konsumenterna, utvecklarna och samhället i stort.

Markus Bylund, SICS och Swedish ICTmarkus.bylund [at] swedish-ict.seTel: 070 661 54 60Visionsbild: Stockholms Stad och Dynagraph.