"166 utvecklingsprojekt senare"

31 August, 2011 - 16:05

När Internetfonden blickar tillbaka nämns SICS-projektet SICSlowpan som ett av de som satt varaktiga spår:

".SE drog i gång Internetfonden 2004 och hittills har knappt 170 projekt finansierats. Bland de som satt varaktiga spår kan nämnas allt från Projekt Runeberg, Barnbibblan och ECPAT-hotline till utvecklingen av det som kallas sakernas Internet, vilket 2008 utnämndes till en av årets bästa uppfinningar av Time magazine."

Läs mer på .SE.