5G-projekt för fjärrstyrning i gruva leds av SICS

7 May, 2015 - 17:30

VINNOVA och Ericsson har tagit initiativ till en nationell satsning på industriella tillämpningar av 5G, nästa generations mobila nätverk. Det första projektet, som handlar om tillämpningar i gruvmiljö, ska ledas av SICS Swedish ICT.

Målet för projektet är att för första gången använda industriell 5G i en säkerhetskritisk tillämpning. En Volvo CE hjullastare ska fjärrstyras med hjälp av 5G och lasta malm för transport ut från gruvgångar som ligger ett par km ner i en Bolidengruva.

Bakgrunden är att den digitala utvecklingen av industrin går mot att såväl maskiner som varor i framtiden kommer att vara uppkopplade och kommunicera med varandra. Processer i fabriker och gruvor kommer att kunna fjärrstyras, och med en allt större flexibilitet i produktionen ökar integrationen med både kunder, leverantörer och myndigheter. Detta ökar produktiviteten och effektiviserar energi- och resursförbrukning.

Många av gruvindustrins behov kan lösas med hjälp 5G-teknik. Industriell 5G kan enkelt beskrivas som mobila nätverk med mycket höga krav på tillförlitlighet.

Det första 5G-projektet, som är en pilot i samarbete mellan Ericsson, Boliden, Volvo CE, ABB, Wolfit, Luleå Tekniska Universitet och SICS Swedish ICT, ska alltså utveckla mobil teknik för tunga industriella tillämpningar i gruvor. Målet är ökad produktivitet och – främst genom möjligheten att fjärrstyra processer – större säkerhet i gruvan.

Projektet har fått namnet PIMM, Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, och ingår i VINNOVAs strategiska innovationsprogram för processindustriell IT och automation (PiiA), vilket också leds av SICS.

SICS Swedish ICT har en unik position som gör institutet väl lämpat att leda projektet. SICS är ett neutralt och oberoende dataforskningsinstitut med såväl djup akademisk kompetens som god branschkunskap inom bl a telekom, processindustri och fordonsindustri. SICS har, genom sin neutrala position, ett unikt nätverk och integritet att driva oberoende lösningar som gagnar svensk industri generellt, t ex genom öppna plattformar.

Se även Ericssons pressrelease om projektet.

Kontakta gärna:
Projektledare Eilert Johansson
eilert.johansson [at] sics.se