Acreo buys Net Insight's equipment for new research project

10 November, 2003 - 15:00

Acreo buys Net Insight's equipment for new research project

2003-11-10  (in Swedish)

Acreo AB has ordered network equipment from Net Insight for the testing of qualified TV and video services. In a new network operating in and between the cities of Hudiksvall and Stockholm, Acreo will evaluate various transport technologies for tomorrow’s demanding network traffic, such as broadband TV, video-on-demand, high-speed Internet and IP telephony. The equipment will be delivered at the end of November and Net Insight will also actively support the project with expertise and training.

"TV and video services over broadband is an area where operators around the world can find new revenue streams,” says Magnus Breidne, Project Manager at Acreo. “The goal of the project is to gain a better understanding of which services will drive development and what demands these will make on network infrastructure.”

The broadband project is being financed by VINNOVA/the Swedish Ministry of Industry, Employment and Communications and Svenskt Näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise) with the objective of creating a domestic platform for cost-effective delivery of video, data and telephony services to homes and businesses. This close collaboration between the business, academic and public sectors is aimed at promoting research and development of products and services so that Sweden can defend its leading position in the broadband and IT area.

“We are very excited to be participating in Acreo’s project and look forward to the mutual exchange of knowledge this will generate,” says Tomas Duffy, CEO of Net Insight. “Furthermore, their work in interoperability between new network technologies, such as GMPLS, is an effort that is very much in our interest.”

For more information, please contact:

Magnus Breidne, Vice President and Project Manger, Acreo AB.Phone +46 632 77 11, e-mail: magnus.breidne [at] acreo.se

Tomas Duffy, CEO, Net Insight ABPhone +46 8 685 04 00, e-mail: tomas.duffy [at] netinsight.net

About Net InsightNet Insight develops video and data networking equipment that combines 100% QoS with maximum network utilization and multicast to provide a network with superior efficiency. Our customers benefit from significantly reduced CAPEX and OPEX, which protects and enhances their existing infrastructure investment while providing the ability to launch new TV and video related services. Net Insight is quoted on the Stockholm Stock Exchange´s O list and has offices in Sweden and the USA. For more information, visit www.netinsight.net.

About AcreoAcreo is a Swedish company that provides contract R&D and production resources for new innovative products in microelectronics and optics. The company contributes to increased growth and entrepreneurship by refining and transferring research results into viable products and processes in this field. Specific areas of interest are Socware, Broadband technology, Organic informatics, Imaging and support to SMF. Acreo AB is owned by FMOF (the Association for Microelectronic and Optical Research and the government holding company IRECO. 

 

in Swedish:Acreo köper Net Insights utrustning till nytt forskningsprojekt Det svenska forskningsföretaget Acreo AB har beställt nätverksutrustning från Net Insight för tester av kvalificerade TV- och videotjänster. I ett nytt nät inom och mellan Hudiksvall och Stockholm kommer Acreo att utvärdera olika transporttekniker för morgondagens krävande nätverkstrafik såsom bredbands-TV, video-on-demand, höghastighets-Internet och IP-telefoni. Utrustningen kommer att levereras i slutet av november och Net Insight kommer även att aktivt bistå projektet med kompetens och utbildning.

- TV och videotjänster via bredband är ett av de områden där operatörer runt om i världen kan hitta nya intäkter, säger Magnus Breidne, Projektansvarig på Acreo. Syftet med projektet är att få en bättre förståelse för vilka tjänster som kommer att vara drivande i utvecklingen och vilka krav de ställer på infrastrukturen.

Bredbandsprojektet stöttas av VINNOVA/ Näringsdepartementet och svenskt näringsliv med målet att skapa en nationell plattform för att kostnadseffektivt kunna leverera tjänster omfattande video, data och telefoni till hem och företag. Det nära samarbetet mellan näringsliv, akademisk verksamhet och offentlig sektor främjar forskningen och utvecklingen av tjänster och produkter så att Sverige kan behålla sin ledande position inom bredbands- och IT-området.

- Vi tycker det är mycket spännande att få delta i Acreos projekt  och ser fram emot det erfarenhetsutbyte som kommer att ske inom projektet, säger Tomas Duffy, VD för Net Insight. Dessutom är deras engagemang för interoperabilitet mellan nya nätverksteknologier, däribland GMPLS, ett arbete som ligger helt i vårt intresse.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Breidne, vVD, Projektansvarig, Acreo AB.Tel: 08 632 77 11, e-post: magnus.breidne [at] acreo.se

Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.Tel: 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy [at] netinsight.net

Om Net InsightNet Insight utvecklar och marknadsför nätverksutrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven kraftigt, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net

Om AcreoAcreo är ett svenskt forskningsbolag som arbetar innovativt, värdeskapande och förmedlande med forskning och utveckling på uppdrag från industrin och staten. Acreo erbjuder avancerade lösningar inom mikroelektronik och optik som bidrar till industriell tillväxt och lönsamhet. Speciella satsningsområden är  Socware, Bredbandsteknologi, Organisk informatik, Imaging samt Teknikförmedling och stöd till SMF. Acreo AB ägs av industriföreningen FMOF (Föreningen för Mikroelektronisk och Optisk Forskning) samt det statliga holdingbolaget IRECO.