ACREO bygger optofiberlab i Hudiksvall

3 October, 2000 - 11:00

ACREO bygger optofiberlab i Hudiksvall

2000-10-03  Fredagen den 13 oktober tas första spadtaget, i september räknar man med att vara i drift.

- ACREOs satsning inom fiberoptik skapar en svensk resurs på internationell spjutspetsnivå för kompetensutveckling inom fiberoptik, med inriktning mot fibrer med utökad funktionalitet, säger Magnus Breidne, vVD på ACREO.

Labbet kommer att ingå i en exklusiv skara av liknande forskningsinstitut i Southampton (Storbritannien), Gena (Tyskland), USA, Japan och Australien.

Det långsiktiga målet är att skapa en svensk forsknings- och utvecklingsresurs som drar till sig företag och stimulerar till nyetableringar inom de verksamheter, där det övervägande antalet arbetstillfällen kommer att skapas. Fullt utbyggt, 2003, räknar man med tjugotalet anställda i Hudiksvall och Kista och en omsättning av cirka 25 miljoner kronor.

Labbet stimulerar till etableringarSatsningen är ytterligare ett steg på vägen att göra Hudiksvall till Sveriges främsta fiberstad och fiberkommun, en utveckling som redan påbörjats genom Ericsson Cables kraftiga expansion, utbyggnaden av det fiberoptiska stadsnätet, Hudiksvallsbostäders satsning på fiber direkt till lägenhet, lokal tvåårig fiberoptik-utbildning[KY - Kvalificerad Yrkesutbildning] samt bredbandsföreningen Via Futuras verksamhet.

- Tidplanen för bygget är oerhört pressad, men i den här branschen måste alla aktörer för att över huvud taget överleva vänja sig vid att leva upp till extremt korta besluts- och genomloppstider, säger Ingmar Höglund, ansvarig för verksamheten i Hudiksvall.

Investeringen omfattar cirka 60 miljoner kronor, varav utrustning 30–35 miljoner och fastighet 25–30 miljoner. Sponsorer är Wallenbergstiftelsen, Hudiksvalls kommun, länsstyrelsen Gävleborg, Ericsson Cables, KB Håstaholmen - byggherre, Mitthögskolan och flera andra externa aktörer. NCC är totalentreprenör för bygget.

ACREO kommer att utveckla och tillverka optiska specialfibrer i samarbete mellan Hudiksvall och Kista. Man planerar dessutom för att Hudiksvall ska få uppdragsutbildningar på fiberområdet med start år 2001, samt i samarbete med Mitthögskolan flera högskolekurser (5 eller 10 poäng) i fiberoptik och forskarutbildning inom ramen för en Graduate School of Fiber-Optics, med start höstterminen 2002.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Breidne, tfn: 08-632 77 11, 070-846 04 64, magnus.breidne [at] acreo.seIngmar Höglund, 070-216 68 64

Faktaruta:

ACREO Fiberlab innebär en investering på 60 miljoner kr, kommer att bli 1 880 kvm stort och omsätta ca 25 milj kronor. Verksamheten beräknas starta i september 2001.

ACREO förädlar och förmedlar forsknings-och utvecklingsresultat till industrialiserbara produkter och processer inom elektronik och optik.

ACREO är Sveriges främsta och största forskningsinstitut inom mikroelektronik och optik, idag med verksamhet i Kista och Norrköping.