Acreo skriver Sigtunas bredbandsplan

26 June, 2012 - 09:36

Acreo skriver Sigtunas bredbandsplan

2012-06-26: Sigtuna kommun växer snabbast i landet. Fler och fler familjer och företag flyttar in och kraven på väl fungerande kommunal service ökar i samma takt. En av flera utmaningar är att skapa en långsiktigt hållbar IT-infrastruktur, och därför har Sigtuna kommun anlitat forskningsinstitutet Acreo för att upprätta ett förslag till bredbandsplan. Handlingsplanen syftar till att skapa förutsättningar för kommunen inför framtiden och den digitala utvecklingen.

Acreo har nyligen på uppdrag av regeringens Bredbandsforum presenterat en studie av hur fiberbaserat bredband skapar samhällsekonomisk nytta och ekonomisk tillväxt.

Studien visar att bredband är viktigt för samhällets utveckling särskilt avseende näringslivets förutsättningar, miljöhänsyn och framtiden för invånarna.

I syfte att säkerställa bredbandssituationen för framtiden utreder nu Acreo på uppdrag av Sigtuna kommun vilka insatser som kan behövas. Utredningen ska bilda underlag för en bredbandspolicy och en handlingsplan.

Utredningen ska innehålla övergripande mål, en analys av framtida behov för kommunens interna kommunikation, IT-infrastruktur för näringsliv och en strategi för att säkerställa tillgången till bredbandsinfrastruktur till bostäder.

- I vår snabbt växande kommun behövs hållbara och framåtsyftande lösningar på alla områden. Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del av kommunens långsiktiga, IT-strategiska handlingsplan, säger Petra Dahlberg Öhman, IT-utvecklingschef på Sigtuna kommun.

Acreo har genomfört ett stort antal utredningar och studier om ICT-infrastruktur och samhällsekonomisk inverkan av fiberbaserade nät. Kunskaper som är väsentliga för växande kommuner.

- Som forskningsinstitut har vi uppdraget att bidra till både tillväxt och ett hållbart samhälle. Det är extra roligt att vår forskning, kring nyttan med fiberbaserade bredbandsnät, så snabbt kommit till praktisk nytta för svenska kommuner, säger Mårten Armgarth, VD på Acreo.

Förslaget till bredbandspolicy och handlingsplan kommer att presenteras efter sommaren för att kunna beslutas av kommunstyrelsen under hösten.

För ytterligare information kontakta:

Crister Mattsson, Senior advisor at Acreo, +46 (0)8-632 77 92; crister.mattsson(at)acreo.se

Petra Dahlberg Öhman, IT-utvecklingschef, tel 08-591 260 12, Petra.Dahlberg-Ohman(at)sigtuna.se