Aftonbladet debatt: Gissningar stoppar inga terrorister

25 April, 2017 - 11:05

Jacob Dexe, integritetsforskare på RISE SICS (Security Lab), har publicerat en debattartikel i Aftonbladet och berör ämnen som  personlig integritet, kameraövervakning och hur vi håller ett säkert samhälle.

"Efter en terrorattack är det naturligt att allmänheten kräver att politiker och myndigheter visar handlingskraft. Vi vill ta fast förövaren, vi vill veta vad som gick fel och vidta varje åtgärd som kan stoppa nästa attack.

Det ropas på mer offentlig övervakning, vapen åt tulltjänstemän, och elektroniska fotbojor för att hålla koll på personer vars asylansökan avslagits."

"Att genomföra ogenomtänkta åtgärder endast för att betraktas som handlingskraftig är inte heller bara något som drabbar varje medborgares rätt till personlig integritet. Det gör också att man lätt förbiser åtgärder som hade varit verkningsfulla och ordentliga utvärderingar av utfört arbete, eftersom man ändå redan gjort något.

Vi vill, vi måste, skydda samhället från framtida terrorattacker. Men då måste vi också veta att åtgärderna vi genomför är effektiva, verklighetsförankrade och proportionerliga.

Att leka gissningslekar när våra mänskliga fri- och rättigheter står på spel stoppar ingen terrorist."
Jacob Dexe, integritetsforskare på RISE SICS AB

Läs hela artikeln här