Akademikern: Innovation by perkele

1 February, 2000 - 12:30

Akademikern: Innovation by perkele

2000-02-01  Nokia, Linus Thorvalds, sauna…… Det är Finland som syns i den internationella affärspressen, Sverige får nöja sig med en undanskymd roll. ”

The real country of the future now seems clear, is Finland, the most wired – and wireless nation on the earth”, så skrev Fortune. Mycket handlar om Nokia men också om att landet är så hett, inte bara i bastun. ”The arctic hothouse” enligt Forbes.

Tidningen Akademiker uppmärksammade Håkan Gergils ACREO-rapport "Forskning för tillväxt", som också var temat för ett internationellt toppseminiarium i juni 2000, arrangerat av IRECO, ACREO och NUTEK.