Almedalen: Big Data – hur får vi använda våra data?

23 July, 2015 - 11:45

Minska kunskapsklyftan kring Big Data

"”Big Data – hur får vi använda våra data?” var rubriken på Chalmers panelsamtal i Almedalen, som berörde frågor kring integritet, kunskapsklyftor och sociala regler i vår nya digitala värld.

Under seminariet i det fullsatta rummet reser sig Markus Bylund från sin plats i panelen och går fram till en person i publiken. Han ställer sig alldeles för nära inpå, står praktiskt taget på personens tår. Syftet är att illustrera våra outtalade sociala regler.

– Det finns många saker jag kan göra i det fysiska rummet som inte är okej. Det finns ingen lag som hindrar mig från att göra det men det bryter mot våra sociala normer och regler för hur man beter sig.

Hans exempel syftar till att besvara frågan om hur vi ska agera inför nya möjligheter att använda stora mängder tillgängliga data för olika tillämpningar – som i vissa fall kan få negativa konsekvenser för individer.

– Nej, vi ska absolut inte agera på alla möjligheter som öppnar sig, för det fungerar inte i vårt samhälle. Vi måste skapa nya sociala regler och normer som gäller för det digitala rummet, säger Markus Bylund, forskare på SICS Swedish ICT.

...

Markus Bylund anser att det är ett problem att vi idag inte kan bedriva den här typen av forskning.

– Lagstiftarna behöver ha bättre förståelse för digitaliseringen överhuvudtaget, och Big Data är en viktig del av det."

Läs hela artikeln på Chalmers.se