Aprilutgåvan av omvärldsbevakning av Fou på fordonsområdet tillgänglig för nerladdning

25 April, 2014 - 11:05

För att inspirera svenskt näringsliv till nya innovationer har SICS i uppdrag att omvärldsbevaka FoU inom fordonselektronik och –mjukvara inom VINNOVAs program för fordonsstrategisk forskning och innovation, FFI. Omvärldsbevakningen genomförs i samarbete med Volvo Cars, AB Volvo, Scania, FKG, Trafikverket och Energimyndigheten. Rapporter utkommer på svenska 3 gånger per år.

Tema Systems of Systems

Temat i denna utgåva av omvärdsbevakningen är ”Systems of Systems”. Begreppet används i många sammanhang där system som utvecklats oberoende av varandra kopplas samman för att kunna tillhandahålla mer funktionalitet än varje system för sig. Vi ser det dagligen omkring oss i form av mobiler och internet, men principerna sprider sig till nya områden som är mer kritiska; exempelvis fordon och väginfrastrukturen.

Rapporten presenterar ett antal korta sammanfattningar med länkar till mer omfattande material.

OBS! Om länkarna inte funkar direkt i webläsaren: Spara ner pdf:en på din dator och öppna den med Acrobat reader!

APRIL 2014 OMVÄRLDSBEVAKNING-ELEKTRONIK-MJUKVARA FORDON

Se mer om projektet och ladda även ner tidigare utgåvor.

Bild: SICS plattform för systemutveckling på fordon demonstreras på SICS Open House 27 mars 2014.