Artikel i Mitt i Täby om projektet Reslast

16 October, 2014 - 16:38

"Skulle du kunna tänka dig att ta ett senare tåg för en kaffe eller värdecheck? Nu vill Arriva att du ska ändra dina restider. Allt för att minska trängseln under rusningstid.

Enligt Arriva skulle en jämnare spridning av resandet innebära fler nöjda resenärer, minskad energianvändning och därmed också mindre miljöpåverkan. I ett nytt projekt kartlägger Arriva tillsammans med forskningsinstitutet SICS Swedish ICT AB och kommunikationsbyrån Artspace resenärernas möjligheter att flytta sina restider till när belastningen i kollektivtrafiken är mindre."

Projektet Reslast är ett samarbete mellan SICS, Arriva och Artspace och finansieras av Energimyndigheten tillsammans med Arriva.

Läs hela artikeln i Mitt i Täby, nr 42