Basboxmiljö för framtidens bredbands-TV

22 December, 2006 - 13:33

Basboxmiljö för framtidens bredbands-TV

Kista - 2006-12-21

Acreo har demonstrerat den första mer kompletta versionen av en öppen TV modell för bredbandsnät, den så kallade Basboxmiljön. I denna kan tjänsteleverantörer för olika typer av TV- baserade tjänster enkelt nå ut till slutkunderna oberoende av vald Set Top Box och vald TV-operatör. Basboxmiljön innebär att TV:n kan bli en kraftfull kanal för en mängd nya tjänster baserade på bredband som på ett enkelt sätt görs tillgängliga för användarna.

För att visa den tekniska möjligheten och för att kunna ta fram en specifikation och testmiljö för basboxmiljön har Acreo med stöd av Fiber Optic Valley byggt upp en första version av denna miljö i Hudiksvall. Idag fungerar ett brett utbud av tjänster över flera Set Top Box fabrikat (lokal portal, must carry, ett antal kommersiella kanaler inklusive HD-TV, en fristående programguide, ett antal fristående TV baserade tjänster, Video- on –Demand och Internetaccess). Utbudet kommer att levereras till vanliga slutanvändare som är ”testpiloter” inom Acreos Bredbands Testbädd. Den snabbhet med vilken de fristående tjänsterna kunde implementeras, en fråga om dagar, visar potentialen i basboxmiljön.

Bakom Basboxmiljön står ”Samverkansgruppen för en Öppen TV plattform”, bestående av Stadsnätsföreningen, SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen med Acreo som tekniskt sammanhållande. Samverkansgruppen har som mål att skapa en affärsmodell och teknisk specifikation för basboxen. Den öppna TV-plattformen är idag en unik svensk företeelse som utgår från kravet hos slutanvändarna och kommer att innebära att samhällstjänster och lokala tjänster vid sidan av de mer traditionella TV kanalerna enkelt och på ett lokalanpassat sätt kan nå ut till alla medborgare genom att TV:n blir en generell bredbandsterminal.

Läs mera om Open Choice.

Kontakt:Örjan Mattsson, 070 593 2124orjan.mattsson [at] acreo.se