Dagens Finans: Tekniq stärker företagens lönsamhet

21 October, 2004 - 09:00

Dagens Finans: Tekniq stärker företagens lönsamhet

Nya produkter med hjälp av ny teknik har givit en omsättningsökning pådrygt 100 miljoner kronor i etablerade små och medelstora företag.