Dagens Samhälle: Debattartikel av Gunnar Karlsson om högskolan

9 February, 2016 - 11:01

"Högskolan kan göra mycket själv för att bli bättre"

Högskolans problem som nu debatteras är välkända. Skulden läggs på politikerna, men högskolan har själv möjlighet att förbättra sig inom gällande regelverk och finansieringssystem. Jag är besvärad av bristen på öppenhet om detta och av oviljan att ta itu med problemen, skriver Gunnar Karlsson, KTH-professor och forskare på SICS.
...
Jag vill därför visa vad man kan göra inom högskolan för att förbättra verksamheten under de villkor vi nu har.

Läs debattartikeln och Gunnar Karlssons förslag i Dagens Samhälle.