Dags för Sverige att utveckla e-hälsa. Silas Olsson intervjuad.

28 November, 2014 - 11:36

"– E-hälsa som växande sektor diskuterar vi alldeles för lite i Sverige. Men om vi inte tar hänsyn till denna internationella tillväxtmarknad kommer vi att behöva importera produkter och tjänster istället för att tjäna pengar på export. Vi utgår ifrån att vi i Sverige ligger i framkant. Men kör vi på som vi gör idag, hamnar vi i bakvattnet.

– Svensk kompetens finns men den är utspridd och okoordinerad. Utan ledning och samordning blir det inga visioner, strategier, handlingsplaner och uttalade mål som man ska nå. Och jag tror att det helt enkelt saknas några strategiska ingredienser i det svenska e-hälsolandskapet.

Silas nya tjänst på Sics Swedish ICT syftar till att skapa samarbeten, huvudsakligen i Europa, finna strategiska partners samt följa EU-kommissionens arbete för att initiera nya samarbeten.

Silas har en lång erfarenhet av e-hälsoarbete med de vidare perspektiven. Närmast kommer han från tio år i Bryssel, där han först arbetade som project officer på EU-kommissionens e-hälsoenhet, och därefter som chef för det europeiska innovationsprogrammet Ambient assisted living. Det senare fördelar bland annat forskningspengar med fokus på IKT-baserade produkter och tjänster för äldre."

Läs hela nyhetsbrevet från B3IT Healthcare AB