Daniel Gillbald intervjuad om Big Data i Tech World

23 July, 2015 - 10:08

Big data på horisonten - så ser framtiden ut

"– Vi kommer att få alltmer sofistikerade analysmöjligheter. Till exempel lär vi se mer och mer avancerad maskininlärning. Vidare blir det ett skifte från batch- till realtidstillämpningar, mer strömmande data och en möjlighet att analysera fler datatyper – och flera datatyper tillsammans.

Skiftet i hur stora datamängder som det är realistiskt att jobba med kommer fortsätta tack vare utveckling inom distribuerade beräkningar, molnteknologi, analysmetoder och så vidare. Men också den snabbt ökande tillgången på data."

Läs hela intervjun på idg.se