Daniel Gillblad i SVT Vetenskapsstudion: Möjligheter och risker med AI

14 November, 2016 - 18:50

Vetenskapsstudion Del 7 av 10.

"– Om vi ser långt fram i tiden ser jag inget som hindrar att den artificiella intelligensen blir långt starkare än vår mänskliga intelligens, säger dataanalytikern Daniel Gillblad.

– Den här tekniken kommer och den används redan i olika typer av vapensystem. Mindre forskargrupper kan utnyttja sådana här system själva redan nu, och det är en stor risk att den här typen av användande av artificiell intelligens får okontrollerad spridning. Än så länge är det svårt att få den här typen av AI att fungera, men det kommer att bli enklare, säger Daniel Gillblad.

– Jag tror att risken är ganska hög att den artificiella intelligensen också kan användas för att bryta sig in i säkerhetskritiska system, så det hotet ska vi också ta på allvar, säger Daniel Gillblad."

Se hela artikeln på SVT.se

Se inslaget i SVT Play